27 april 2007

Bert van der Veer - Het liefje van Oranje (2004)

'Kriegeltjes', riep Beatrix weer
(Door Peter Kuijt)

Als nieuwe directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst neemt Gerard van der Wulp zijn taak uiterst serieus. Hij is nog geen twee maanden RVD-baas als hij een brief op poten schrijft waarin hij uitgeverij Vassallucci bij voorbaat op de vingers tikt. Van der Wulp heeft gehoord dat bij de uitgeverij de roman Het liefje van Oranje zal verschijnen, over de avonturen van Mabel Wisse Smit, de aanstaande echtgenote van prins Johan Friso. Hij verzoekt de auteur, tv-maker Bert van der Veer, rekening te houden met 'de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis, dan wel van (aanstaande) leden van de Koninklijke Familie'. Want, zo bezweert Van der Wulp, 'ook in fictie kunnen fatsoensgrenzen worden overschreden'.

Het boek is er nu en Hare Majesteits voorlichter kan opgelucht ademhalen. De auteur heeft het netjes gehouden. Hij legt de vorstin nogal wat woorden in de mond - 'kriegeltjes!' schijnt haar stopwoordje te zijn - blasfemisch in de zin van majesteitsschennis wordt het nergens. Zo goed als de hele Koninklijke Familie komt er redelijk ongeschonden vanaf. Het zal Van der Wulp wellicht deugd doen dat prinses Margarita wordt afgeschilderd als een paranoïde vogeltje, dat onder elk zoutvaatje in een café in Amsterdam-Zuid een microfoon vermoedt.

Minder te spreken zal hij zijn over de rol van Máxima: een betrekkelijk dom gansje dat op de dag van Claus' uitvaart constateert dat Nederland óók veel militairen heeft en ter invulling van Ground Zero in New York een replica van het paleis op de Dam verzint. Ach, een geintje moet kunnen... Hopelijk kan hij wel grijnzen over de rol van de stuntelende MP Balkenende die vergeefs probeert zijn eerste kabinet, een kruiwagen vol kwakende kikkers, overeind te houden.

Mabel Wisse Smit is de vaderlandslievende heldin in Het liefje van Oranje, na De koning van Nederland (over de laatste maanden van Pim Fortuyns leven) de tweede true-fictionroman van regisseur Van der Veer. Werd ze in cartoons en fotomontages nog getoond met een Pinokkio-neus, de tv-maker zet haar op een voetstuk. Ze is een gisse dame die via haar contacten Jaap de Hoop Scheffer NAVO-chef laat worden en Jorge Zorreguieta afbrengt van zijn plan het huwelijk van 'Lex en Max' bij te wonen. En dat ze met Klaas Bruinsma op de Neeltje Jacoba te kooi ging, liet ze zelf lekken. Alleen maar om de monarchie te redden. Met die actie scoort ze trouwens dubbel: op de avond dat Charlie da Silva vertelt over 'dat wijf van die Lange', trekt Mabel meer kijkers dan de onverslaanbaar geachte Frans Bauer.

Bert van der Veer heeft de weliswaar weinig spannende, maar des te hilarischer reconstructie van de tweeënhalf jaar uit Mabels leven voorzien van talrijke voetnoten. Hij citeert veelvuldig uit kranten, tijdschriften en boeken. Om het waarheidsgehalte daarna onderuit te halen, wanneer hij zijn eigen De koning van Nederland gebruikt als bron. Maar als de werkelijkheden die Van der Veer over de uiterst daadkrachtige Mabel heeft verzonnen geen fictie zijn, mag Johan Friso zich op 24 april een gelukkig man noemen.

Bert van der Veer - Het liefje van Oranje. Uitgeverij Vassallucci, 247 pag.

Geen opmerkingen: