19 juni 2013

Verzamelpunt (nieuws, 2013)

SIMENONS PIJP ZET KOERS NAAR LUIK

Georges Simenon (foto: Erling Mandelmann)
John Simenon, zoon van de internationaal vermaarde Belgische schrijver Georges Simenon, schenkt het archief en andere zaken van zijn vader die zich nog in diens huis in het Zwitserse Lausanne bevonden, aan de Koning Boudewijnstichting. Daarbij ook de beroemde pijp van Simenon. De universiteit van Luik had al manuscripten en documenten van Simenon in haar bezit. Alles wordt nu verenigd in Luik.

Het gaat onder meer om manuscripten en typoscripten, briefwisseling, boeken en foto's die vanuit Zwitserland naar ons land komen. Ook originele voorpublicaties van Simenons werken in Franse en buitenlandse kranten en tijdschriften, en cinematografisch materiaal dat verwijst naar de films die van zijn werken werden gemaakt (affiches e.d.), zitten in de verzameling, net als objecten zoals de pijp en het gouden liniaal van de Franstalige schrijver van de Maigret-detectiveromans.

Om de unieke verzameling te bewaren en te ontsluiten, is binnen de Koning Boudewijnstichting het Fonds Patrimonium Simenon opgericht. Een en ander opent perspectieven voor de oprichting van een Simenonmuseum in Luik, waar de schrijver ook geboren werd. ,,Voortaan zullen de belangrijkste bronnen in verband met Georges Simenon en zijn oeuvre bijeengebracht zijn in België", aldus de Koning Boudewijnstichting.

Het oeuvre van Simenon wordt op zo'n 500 boeken geschat. Naast 75 detectiveromans en 28 korte verhalen over Maigret, schreef hij ook nog 136 psychologische romans en honderden andere verhalen. Hij is een van de meest gelezen auteurs van de twintigste eeuw en ook een van de meest verfilmde. Simenon stierf in 1989 op 86-jarige leeftijd.

(Bron: De Morgen)

Geen opmerkingen: