07 maart 2011

Power of Plots en zo... (nieuws, 2011)

WAT NOG EVEN ONDER DE PET MOET BLIJVEN

De Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) zit als een bok op de haverkist als het gaat om de publiciteit van de door haar te ontplooien activiteiten. Informatie mag pas openbaar worden als vanuit het kantoor aan de hoofdstedelijke Herengracht daartoe het licht op groen staat.

De CPNB was daarom 'not amused' toen informatie over een verhalenbundel van Nederlandse thrillerauteurs in samenwerking met experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hier al was te lezen. 'Lips' hadden hierover 'sealed' moeten blijven. Over de bundel met verhalen over forensische opsporingstechnieken doet de CPNB pas medio volgende maand een boekje open. Maar vorige week is de bundel overigens al onder de aandacht van de bibliotheken gebracht.

De 25 deelnemende auteurs hebben vorige maand een bezoek aan het NFI gebracht, waar ze werden onthaald door verschillende sprekers. Volgens betrouwbare bronnen werden de schrijvers vervolgens in snel tempo rondgeleid langs de DNA-afdeling, de garage met de mobiele laboratoria en de snijtafels van de patholoog-anatoom. Aan het eind spraken de auteurs met forensische experts over het onderwerp waarover ze geacht werden te schrijven. Ingewijden melden verder dat een en ander werd vastgelegd door een select groepje uit de media, waaronder een tv-ploeg van een actualiteitenrubriek. Het geheel ademde soms de sfeer van een schoolreisje, aldus diverse deelnemers. De uitverkoren persmensen moeten hun reportages onder de pet houden tot 19 april, waarop de CPNB-persconferentie over de Maand van het Spannende Boek is gepland. Dan zullen ook details worden vrijgegeven over een spel rond Galg & Rad, het thema van deze boekenmaand.

De CPNB is inmiddels druk bezig met de programmering van The Power of Plots, de feestelijke avond waarmee de Maand van het Spannende Boek wordt afgetrapt. Wat al vaststaat is dat op de avond van 31 mei de Schaduwprijs en de Gouden Strop worden uitgereikt. Uiteraard geven Monaldi & Sorti, het Italiaanse schrijversechtpaar dat het geschenkboekje heeft geschreven, acte de presence. Naar verluidt bezoekt ook Kate Mosse, de Britse schrijfster van onder andere 'De vergeten tombe', de PoP. Voorts is er aandacht voor de fenomenen 'klokkenluiders' en 'stille getuigen', de quiz Pulp & Fictie en staat in een ander programma-onderdeel 'Het Monster van Florence', het gelijknamige boek van Douglas Preston en Mario Spezi, centraal.

Geen opmerkingen: