22 oktober 2012

Min of meer satirisch (nieuws, 2012)

POLITIEKE VERSNIPPERING IN MEDIAMYSTERIE

Geheimen! Intriges! Machinaties! Den Haag zindert ervan. Een politicus wordt dood gevonden (vermoord?), een gevreesd manuscript gestolen en vervalst. Daarna volgen afpersing en mishandeling. Oorzaak en gevolg knopen zich verder aaneen en uit het handelen van beleids- en opiniemakers wordt een hype geboren: een populistische gedoogpartij, geleid door een ingehuurde paljas. Die trotseert alle gevaren en speelt de rol van zijn leven.

Ziedaar een schets van 'Haagse blubber', het zojuist verschenen negenentwintigste boek van thrillerveteraan Martin Koomen (foto). Zijn uitgeverij noemt het boek 'een explosief mengsel van politieke satire, pure klucht en bruut geweld'.

'Haagse blubber' is na 'Bloed op het Binnenhof' (2004) het tweede boek van Koomen waarin in het bijzonder de actuele Haagse politiek op de korrel wordt genomen. Het eerste ging over de LPF-gekte. In het nieuwe boek komen begrippen voor als 'gedoogpartij' en 'politieke versnippering'. Die vormen de achtergrond voor een misdaadverhaal waarvan de auteur vooral hoopt dat het spannend is, en aangenaam wegleest.

,,De genoemde thema's krijgen een ironisch getinte behandeling, niet omdat ik ze niet serieus zou nemen, maar omdat de blik op de werkelijkheid zoals die in al mijn
verhalende werken tot uitdrukking komt min of meer satirisch is. Daar kan ik niks
aan doen, dat gaat vanzelf'', laat Koomen weten. De auteur ontving in de loop der jaren vier maal een nominatie voor de Gouden Strop.

Tussen 1986 en 2010 verschenen er veertien delen van Koomens thrillerserie over Robert Portland, een Nederlands geheim agent die in heel Europa opereerde gedurende de late jaren dertig en begin jaren veertig van de vorige eeuw. Koomen: ,,Waarschijnlijk komt er nog wel eens een deeltje bij. Veel van die boeken, in het bijzonder misschien de latere delen, hadden een onnadrukkelijk satirische toon, alsof ik humoristische bedoelingen had. Dat was niet het geval, maar ook in die serie kwamen verschijnselen voorbij als falend overheidsbeleid, gebrekkig functionerende diensten, de opgeblazen pretenties van politici en zo meer.''

,,Ik vrees dat het er op neerkomt dat ik niet overdreven veel illusies koester over de menselijke soort. Menselijke zwakheden, vooral de problemen die horen bij eigenlijk alle menselijke betrekkingen, vormen al gauw een humoristisch fenomeen. In ieder geval worden ze beter te verdragen als ze verschijnen in een mild satirisch licht. Dat geldt voor de perikelen in de internationale politiek, maar niet minder voor die van onze heersers in Den Haag, of zij die dit willen worden.''

In 'Haagse blubber' komen naast politici vooral journalisten voor. Niet voor iets luidt de ondertitel: 'Een mediamysterie'. De meeste personages zijn verzonnen. ,,Andere, die naar bestaande mensen zijn getekend, worden aangeduid met hun eigen naam'', zegt de schrijver. ,,In het laatste geval betreft het figuren uit het openbare leven, lui die bijna iedereen wel kent van de televisie.''

Naast verhalend proza heeft Martin Koomen ook non-fictie boeken gepubliceerd. ,,Het zal niet verbazen dat ik, als voormalig documentatieredacteur van een opinieweekblad, de mening huldig dat in zulk werk alle feiten moeten kloppen. Maar niet alleen aan het schrijven van mijn non-fictie gaat research vooraf. Natuurlijk mag een auteur voor een roman volop uit zijn fantasie putten. Sterker nog: hij moet wel, want de werkelijkheid verschaft hem geen netjes afgeronde verhalen met een begin, een midden en een einde. De werkelijkheid stroomt altijd maar door, zonder dat er een zichtbaar plan aan ten grondslag ligt. Daarom hebben we verhalen broodnodig. Verhaalkunst creëert een ordening, verleent een logische samenhang en zelfs zin aan de verschijnselen. Maar om dat mogelijk te maken, moet de schrijver die verschijnselen eerst onderzoeken en in kaart brengen.''

Bij elk van mijn 29 boeken hoort een ongeveer even hoge stapel aan drukwerk, correspondentie, notities, knipsels, probeersels, scenario’s en andere documenten.
Het scenario voor mijn 'Opus 30' staat in de steigers, het telt momenteel 32
velletjes. Binnenkort schrijf ik op basis daarvan een nieuw en beter scenario, dat
allicht ook weer meer tekst bevat. Ach, je houdt jezelf van de straat en uit de
kroeg, nietwaar?''

Martin Koomen - Haagse blubber. Uitgeverij Ellessy, 206 pag., € 16,95

Geen opmerkingen: