21 oktober 2012

Kritische burgers (nieuws, 2012)

BROSENS SCHRIJFT THRILLER OVER EIGEN LOBBY-AVONTUREN

De achtste thriller van auteur John Brosens ligt vanaf maandag 22 oktober in de winkel. 'De Mediator Dodenlijst' is deels geënt op de Haagse avonturen die de schrijver beleefde als voorzitter van de Stichting CO2isNEE. Deze lobbyclub slaagde erin op alle niveaus aan tafel te schuiven met het doel de plannen voor CO2-opslag onder Barendrecht, de woonplaats van Brosen, te verhinderen.

Maar het overleg met 'de Haagse Kringen' was ontluisterend, zo was de ervaring van Brosens. ,,Argumenten werden niet tegengesproken, maar ook niet van tafel geveegd. Ze werden aangehoord, genoteerd en daarna voorgoed weggeborgen. Er was geen sprake van een dialoog. Den Haag hoorde niets en stoomde voort op het uitgezette traject.''

'De Mediator Dodenlijst' schetst volgens Brosens een reëel beeld van de wijze waarop sommige ministers en parlementariërs opereren en hoe zij omgaan met kritische burgers. De schrijver verwerkte voorvallen, achtergrondgegevens en anekdotes die geen fictie zijn.

Brosens verhaalt over Roelof Zijldijk (31), een literair auteur met fikse schulden en grote ambities die het niet lukt onstuitbaar door te breken. Dus doet hij interviews voor het huis-aan-huisblad De Havenloods en rijdt hij twee dagen per week als chauffeur voor zijn vriend Salomo Wijnvreugd in Rotterdam.

Zijn leven neemt een drastische wending door twee gebeurtenissen: zijn Oom Wiebo, het enige familielid met wie hij omgaat, treft hij dood aan in diens huis. En op een dag stapt er een oud-studiegenote in zijn wagen die aanbiedt te bemiddelen om zijn talent als auteur met ghostwriting te gelde te maken.

Spoedig dient zich een klus aan: Marjolie van Goor, oud-minister van Justitie, wil een autobiografie. Ingesproken tapes en notities worden aangeleverd. Maar Roelof trekt ook zelf op onderzoek uit en komt zaken op het spoor die de ex-politica liever stil houdt.

John Brosens - De Mediator Dodenlijst. Uitgeverij PMA (Best), 254 pag., € 15,00.

De trailer van 'De Mediator Dodenlijst':


Geen opmerkingen: