04 juli 2011

David Hewson (interview, 2011)


David Hewson: 'Engeland is geen haar beter dan Italië'


(Door Arno Ruitenbeek)

,,In Italië weet niemand hoe hun politie en justitie in elkaar zitten. Sterker, Italianen willen er niets mee te maken hebben, om te voorkomen dat ze voor (te) nieuwsgierig worden versleten. Wat de machtige lieden en instanties dwingt om gepaste maatregelen te nemen.''

De Britse oud-journalist David Hewson moet lachen als hij het over zijn tweede vaderland heeft. Ook voor zijn onlangs in het Nederlands verschenen thriller 'Het masker van Dante' moest hij natuurlijk in Italië research doen en stuitte zoals vaak op een muur van bewust gekweekte onwetendheid als het om de organisatie en inrichting van 'Berlusconi-country' ging. ,,Een razend sympathiek volk, dat echter op enig moment heeft besloten zich nergens meer mee te bemoeien en de zogenaamde leiders hun goddelijke gang te laten gaan. Met 'bunga bunga'-feestjes en weet ik wat al niet meer. Overigens: van Italië wéten we dat het corrupt is, maar Groot-Brittannië is geen haar beter.''

Hewson was in een verleden verslaggever en columnist bij gerespecteerde dagbladen als The Times, Sunday Times en The Independent. Als freelancer, en intussen gevestigd in Italië, legde hij zich langzamerhand toe op het schrijven van spannende boeken. Zeven daarvan hebben staatspolitieman Nic Costa als middelpunt, ook 'Het masker…'. Hewson: ,,Ik begrijp dat de boeken zo worden verkocht, maar zelf zeg ik altijd dat Costa een van de vier karakters is die het verhaal dragen.''

Een andere nuance: ,,Ik schrijf ook niet in de eerste plaats over misdaad, hoewel er wel misdaden en misdadigers in voorkomen. Ik probeer uit te leggen hoe gewone mensen, onder wie dienders, reageren op en onder zeer moeilijke omstandigheden zoals moord en verkrachting. Hoe goede mensen slechte dingen kunnen doen.''

Dat in zijn jongste de rivaliteit tussen de carabinieri (op militaire leest geschoeide politie) en de staatspolitie een wezenlijk onderdeel vormt, heeft daar ook mee te maken: ,,Zoals gezegd willen Italianen het liefst ver blijven van deze en (de vele) andere korpsen die zich met orde en handhaving bezighouden. Maar als ze moesten kiezen tussen carabinieri en staatspolitie, kozen ze voor de laatste. Menselijker, opener, individuen met emotionele intelligentie versus de machtsbeluste carabinieri met hun tunnelvisie.''

'Het masker…' is, volgens de geestelijke vader, de thrillerversie van de wereldberoemde Hitchcock-film 'Vertigo' uit 1958 vermengd met Dante Alighieri's (1265-1321) 'La divina commedia'. ,,In 'Vertigo' is Scottie op zoek naar zijn Madeleine zoals Dante eeuwig op zoek is naar zijn Beatrice. Alvorens het paradijs te vinden, moeten ze door de hel ('Dantes inferno').''

Dat deze roman deels in San Francisco speelt, wil niet zeggen dat Hewson uitgekeken is op Rome of er onvoldoende inspiratie nog uit put. ,,Ben je gek, Rome is geweldig: de hele mensheid op een paar vierkante kilometer verenigd, Een onuitputtelijke bron.'' Hij wil gewoon nieuwe dingen uitproberen: ,,Schrijven over dingen waar je niets van weet, dwingt je om kennis te vergaren. Ik moest Italiaans leren, de stad leren kennen, de mensen. Schitterend. En daarom is mijn volgende boek een politieke thriller, zich afspelend in de jaren zeventig in Italië. De rode brigade, Aldo Moro.''

De boeken van David Hewson verschijnen bij uitgeverij De Fontein. (Foto auteur: Mark Bothwell)

Geen opmerkingen: