19 juli 2011

Wordt verwacht 246 (nieuws, 2011)

NON ZOEKT RELIKWIE

Haar boek komt zeker een half jaar te laat om nog te kunnen profiteren van de heisa rond de historische thrillers in de Maand van het Spannende Boek. Maar wellicht weet 'De kroon', het debuut van de Amerikaanse schrijfster Nancy Bilyeau, op eigen kracht genoeg aandacht te genereren. Het boek verschijnt in januari 2012 bij uitgeverij Artemis.

Londen, mei 1537. Wanneer de jonge non Joanna Stafford hoort dat haar nicht tot de brandstapel is veroordeeld omdat ze in opstand is gekomen tegen koning Hendrik de Achtste, neemt ze een besluit dat niet alleen haar eigen lot zal veranderen. Joanna loopt weg uit Dartford Monastry en breekt daarmee de kloostergelofte.

Wanneer ze wordt gearresteerd en in de Tower of London wordt opgesloten, blijkt ze een pion in een dodelijk machtsspel. In ruil voor haar vrijheid krijgt Joanna, samen met de jonge monnik Edmund de opdracht een verborgen relikwie op te sporen. De zoektocht voert hen naar kloosters in heel Engeland. Zodra Joanna weet waarnaar ze op zoek is, moet ze besluiten wie ze kan vertrouwen en hoe ver ze zal gaan om haar leven, haar familie en alles wat ze liefheeft te redden.

Nancy Bilyeau studeerde aan de universiteit van Michigan en was werkzaam voor verschillende tijdschriften, waaronde Rolling Stone, Good Housekeeping en InStyle. Bilyeau schreef eerder toneelstukken, waarvoor ze diverse prijzen ontving. Volgens haar website is een van haar voorvaderen Pierre Billiou, die vanuit Frankrijk emigreerde naar Nieuw-Amsterdam om aan vervolging wegens zijn protestantse geloof te ontkomen. Billiou bouwde het eerste stenen huis op Staten Island.

Geen opmerkingen: