16 juli 2010

Een slechte dag (nieuws, 2010)

JAC. TOES VERLIEST ZAAK TEGEN LETTERENFONDS

Misdaadauteur Jac. Toes heeft zijn proces tegen het Letterenfonds verloren. Vandaag, aan het eind van de middag, kreeg de schrijver het teleurstellende bericht te horen. ,,Geheel onverwacht, ook al omdat tijdens de zitting de huisjuriste (van het Letterenfonds, red.) het vuur aan de schenen werd gelegd. Op alle punten zijn we in het ongelijk gesteld.''

Toes stond dinsdag 15 juni voor de rechtbank in Arnhem om een afwijzing van zijn verzoek om subsidie bij het schrijven van zijn thriller 'Het leugenarchief ' aan te vechten. Toes wil met dit proefproces de boycot doorbreken die Nederlandstalige misdaadschrijvers bij het aanvragen van financiële ondersteuning in zijn ogen stelselmatig zou treffen. De bestuursrechter oordeelde echter dat het Letterenfonds 'in redelijkheid' de door Toes aangevraagde werkbeurs voor het schrijven van de thriller heeft kunnen weigeren.

In een eerste reactie zegt Toes dat de rechtbank zijn vingers niet heeft willen branden aan enige vraag van inhoudelijke aard. ,,Er wordt geen enkel vraagteken gesteld bij de (schijn van) belangenverstrengeling van twee beoordelaars (samen goed voor minimaal 120.000 euro subsidie in de laatste jaren). Er is geen enkele twijfel bij het afwijzen van de inhoudelijk sterke contra-expertise van Gert Jan de Vries en wat me hogelijk verbaast is het afwijzen van de mijn bezwaren tegen de interne beroepsprocedure: het Fonds hoeft niet te antwoorden op gedetailleerde tegenargumenten.''

De misdaadschrijver hield tijdens de rechtszitting nog een pleidooi voor het in het leven roepen van een subcommissie bij het Letterenfonds, waarin deskundigen op het gebied van de misdaadroman zitting kunnen nemen. Die subcommissie zou dan aanvragen van thrillerauteurs kunnen beoordelen. Maar de rechter meent dat het Huishoudelijk Reglement van het Fonds daartoe 'geen grond' biedt en dus hoeft het ook niet.

Volgens Toes mag het Letterenfonds van de rechtbank alle mogelijkheden benutten 'om haar eigen elitair-literaire koers te vervolgen'. ,,Ze neemt een strikt formele positie in en het resultaat daarvan verdraagt zich mijns inziens niet met behoorlijk bestuur. Een slechte dag dus voor de Nederlandstalige misdaadauteurs, maar een dag is nog geen heel leven.'' Toes gaat de volgende week met zijn advocaat praten. ,,Naar alle waarschijnlijkheid tekenen we bij de Raad van State beroep aan.'' Toes zegt geprikkeld genoeg te zijn om door te gaan.

(Klik hier voor het vonnis van de rechtbank. Zie eerdere berichtgeving hier, hier en hier)

1 opmerking:

Joachim zei

Ik neem aan dat deze man alles zelf bekostigt? Gezien het algemeen belang dat ermee gepaard gaat zou financiële steun, bijvoorbeeld door het GNM, een mooie geste zijn.