10 juni 2011

Transparantie en zo (nieuws, 2011)

THRILLERAUTEUR SPOORT COLLEGA'S AAN SUBSIDIE AAN TE VRAGEN

Thrillerschrijver Jac. Toes roept zijn collega's om zo snel mogelijk - in ieder geval voor woensdag 15 juni - een aanvraag voor een werkbeurs te doen bij het Fonds voor de Letteren. Het fonds heeft eind vorig jaar het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM) toegezegd te gaan bekijken hoe het thrillerschrijvers kan ondersteunen. Op 15 juni loopt de termijn af waarop een werkbeurs kan worden aangevraagd. Daarna kan tot 1 september uitsluitend een verzoek voor een reisbeurs worden gedaan. Aanvragen voor een werkbeurs die na 15 juni bij het fonds binnenkomen, worden pas volgend jaar behandeld.

Toes, die begin dit jaar door de Raad van State in het ongelijk werd gesteld in zijn procedure tegen het Letterenfonds, verwijst naar de toezegging van de subsidieverstrekker om twee kenners van het thrillergenre aan te trekken. Hoewel die belofte al eind vorig jaar is gedaan en recensenten en kenners begin 2011 werden benaderd om toelatingscriteria te bedenken, zijn de experts nog steeds niet benoemd. Het GNM had het fonds een lijstje met zes kenners van het genre voorgelegd.

GNM-voorzitter Willem Asman liet Toes weten 'dat dit proces tijd nodig heeft'. De woordvoerder van het fonds, mevrouw Hanneke Marttin, verklaarde tegenover Gouden Strop-winnaar Toes dat 'op korte termijn' het traject in gang wordt gezet. Volgens haar was er alleen meer tijd nodig 'vanwege de beoogde transparantie die zorgvuldigheid vereist'. Volgens haar verloopt het overleg tussen Asman en fondsdirecteur Henk Pröpper 'goed, beslist constructief en op hoog niveau'.

De misdaadschrijver verwacht op basis van deze reacties dat de twee experts in de loop van dit jaar wel zullen worden aangesteld. Het verdient dus aanbeveling om nu dus al een werkbeurs aan te vragen, aldus Toes. ,,Het kost ongeveer een dagdeel om alle vragen in de aanvraag te beantwoorden maar dan is er in ieder geval kans op een substantiële vergoeding waardoor je een jaar ongestoord kunt schrijven. Vergeet niet om er een aanbevelingsbrief van de uitgever bij te doen.'' De aanvraagformulieren zijn te downloaden op de site van het Letterenfonds.

Toes noemt het overigens 'een bedenkelijke zaak' dat het GNM-bestuur de
beoordelingscriteria eerst met het Letterenfonds bespreekt en vaststelt en niet vooraf met de GNM-leden zelf. De schrijver heeft er bij het bestuur van het genootschap op aangedrongen een openbaar debat te voeren over de selectiegronden.

Geen opmerkingen: