25 november 2012

Ban gebroken (nieuws, 2012)

HOSANNA! EEN BEURS VOOR EEN THRILLER!

Willem Asman
De kogel is door de literaire kerk! Het Letterenfonds heeft een werkbeurs toegekend aan een onvervalste thrillerauteur. Willem Asman, auteur van onder andere 'Wondermans eindspel', heeft zijn aanvraag voor een werkbeurs ingewilligd zien worden. Het was de eerste keer dat Asman, sinds gisteren oud-voorziter van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM), een verzoek daartoe indiende. Het is voor zover bekend ook de eerste keer dat het Letterenfonds subsidie verleent voor het schrijven van een thriller.

Sinds jaar en dag verstrekt het fonds werkbeurzen en subsidies voor het schrijven van literaire romans, dichtbundels, Friestalige romans, muziektheatervoorstellingen, verhalende biografieën, historische (adolescenten)romans, avondvullende dramateksten en toneelstukken en non-fictieboeken, maar dan wel literaire. Misdaadauteurs vielen immer buiten de boot, zeer tot ongenoegen van vele beoefenaars van het genre. Jac. Toes procedeerde zelfs tot aan de Raad van State om de 'boycot' van thrillerschrijvers door het fonds aan de kaak te stellen. Dit rechtscollege stelde Toes echter in het ongelijk.

Volgens het Letterenfonds bestaat er echter geen scherpe grens tussen thrillers en literatuur. Misdaadauteurs kunnen altijd een aanvraag voor een werksubsidie indienen. Dat stelde het fonds eerder dit jaar in reactie op de kritiek van Toes.

De laatste jaren is er sprake van toenadering tussen het GNM en het Fonds. Bestuursleden van het genootschap, onder wie toenmalig voorzitter Willem Asman hebben diverse gesprekken gevoerd met de vorige en huidige directeur van de subsidieverstrekker, respectievelijk Henk Pröpper en Pieter Steinz. Daaruit vloeide voort dat het fonds thrillerkenners zou aantrekken, die subsidieaanvragen beoordelen. Bovendien zou werk worden gemaakt van promotie van Nederlandse thrillerschrijvers in het buitenland. (foto auteur: Mark Kohn)

Geen opmerkingen: