27 oktober 2009

Voortschrijdend inzicht (nieuws, 2009)

NEERGANG VERANDERT IN PROJECT

Begin augustus besteedde De Spanningsblog aandacht aan het te verschijnen thrillerdebuut van Judy Lohman, synoniem van het schrijversechtpaar Junte de Savornin Lohman en Diety Oppedijk schuil. Destijds meldden we dat het boek 'De neergang van Eva Derwish' zou gaan heten.

Maar tijden veranderen. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de titel wordt aangepast. Ook de cover ondergaat een transformatie. ,,Eén en ander in overleg met de boekhandel om het boek nog beter te positioneren'', schrijft Lohman.

De definitieve titel van het boek is 'Project Eva'. Het boek telt 352 pagina's en verschijnt dinsdag 10 november. De thriller wordt donderdag 12 november bij Boekhandel de Vries in Haarlem officieel gepresenteerd.

Het thema is onveranderd gebleven: pesten op de werkvloer. Interessant weetje: Nederland heeft de twijfelachtige eer om samen met Finland de Europese koploper te zijn op het gebied van mobbing: het stelselmatig treiteren van mensen op de werkplek.

Eva Berger, succesvol directeur van een energiebedrijf, wordt van de ene op de andere dag het werken onmogelijk gemaakt. Haar nieuwe bestuursvoorzitter, de onervaren wethouder Mineta Dusa, zaagt manipulatief en vastberaden de poten onder haar stoel vandaan. Insinuaties, spreekverboden, leugens en personeelsleden die tegen haar worden opgezet, leiden er uiteindelijk toe dat ze haar ontslag aanbiedt. Maar als ze denkt dat het daarna voorbij is, komt ze bedrogen uit. Dusa stelt de interim-manager Wulfgang Hellerman, haar vriend, aan als algemeen directeur. Als een ware intrigant zet hij Eva's vroegere collega's in om haar zelfvertrouwen én het energiebedrijf dat zij zo zorgvuldig heeft opgebouwd tot de grond af te breken.

Junte de Savornin Lohman (1947) was werkzaam als organisatieadviseur in het bedrijfsleven en stond als directeur veertien jaar lang aan het roer van het Reumafonds. Diety Oppedijk (1959) was tot begin 2007 directeur van de Meergroep, de sociale werkvoorziening in de IJmond.
(Foto auteur: Erik Smits)

Geen opmerkingen: