27 oktober 2009

De menselijke maat (nieuws, 2009)

THRILLERAUTEUR WORDT ACTIEVOERDER

Dit voorjaar schreef hij nog de korte spannende feuilleton 'Laag bij de grond' uit protest tegen plannen om ondergronds kooldioxidegas (CO2) op te slaan in zijn woonplaats Barendrecht. Maar thrillerschrijver John Brosens gaat nu een stap verder: hij is voorzitter van de stichting CO2isNEE, die landelijk gaat opereren. Brosens tekende gisteren bij een notaris in zijn woonplaats de oprichtingsakte van de stichting.

Volgens Brosens is het aantal sympathisanten en medewerkers dat zich bij de stichting heeft gemeld gegroeid tot zo'n 250. De organisatie werkt inmiddels samen met verontruste inwoners in Groningen. Het verzet tegen de plannen voor ondergrondse opslag van koolzuurgas wordt steeds breder, aldus de schrijver. De stichting heeft niet langer het karakter van een regionale actiegroep. Zij bereidt acties voor die, zo wordt beloofd, nationaal de aandacht zullen trekken. ,,Het wordt nu echt tijd voor de menselijke maat'', aldus de voorzitter.

Brosens' organisatie bestrijdt de lezing van milieuminister Jacqueline Cramer dat CO2 een zogenaamd 'inert gas' is dat 'niet reageert op de omgeving'. Volgens de stichting is dit juist wél het geval. ,,Het gas kan bijvoorbeeld roestvorming veroorzaken. Het kan poreuze steenlagen omhoog werken. Niemand weet hoe het zich bij ondergrondse opslag gaat gedragen.''

Geen opmerkingen: