15 oktober 2009

De vijand komt (nieuws, 2009)

HARTCHIRURG SCHENKT ASPE 25 DUVELS

Samen met zo'n 400 fans vierde de Vlaamse misdaadauteur Pieter Aspe gisteren de verschijning van 'De cel', zijn 25ste thriller. Niet zoals gebruikelijk in Brugge, maar op de Pier in zijn nieuwe woonplaats Blankenberge.

Pieter Aspe neemt nooit het woord tijdens zijn eigen boekpresentaties, maar gisteren maakte hij een uitzondering. Voor hij zijn vrouw Bernadette bedankte 'die het een heel jaar met mij volhoudt', stelde hij de vrouw voor aan wie hij 'De cel' heeft opgedragen: Claudine Ongenaet. ,,Ze is een hele goede vriendin van ons en terwijl ik dit boek schreef werd ze erg ziek. Ze is door het oog van de naald gekropen, maar vandaag is ze hier. Ik heb altijd gezegd dat als Claudine genas, ik het boek aan haar zou opdragen.''

Aspe richtte zich tot nog een andere persoon in het publiek: de hartchirurg die hem drie jaar geleden opereerde na zijn hartaanval. ,,Zonder hem was het bij negentien boeken gebleven'', zei Aspe. Dokter Albert Rocher had op zijn beurt nog een verrassing bij voor de schrijver. ,,Toen ik vlak na Pieters operatie zei dat hij rustig een tweetal glazen wijn of een Duvel per dag mocht drinken, leidde dat tot nogal wat commotie. Maar ik blijf bij mijn mening en daarom bied ik hem vandaag 25 flesjes Duvel aan, een voor elk boek.''

Aspe liet weten dat hij aan een zesentwintigste thriller werkt. ,,De titel heb ik al: 'De vijand'. Al de rest moet nog komen'', aldus Aspe.

(Bron: De Standaard

Geen opmerkingen: