13 oktober 2013

Gesignaleerd 253 (nieuws, 2013)

vers van het mes!

CHRIS RYAN - EXTREEM: SCHIETSCHIJF

Bij uitgeverij Boekerij is verschenen 'Extreem: Schietschijf' van Chris Ryan, 'de meester van de militaire thriller', aldus zijn uitgever. Eerder verschenen - alleen als e-book - de Chris Ryan Extreem-titels: 'Missie 1', 'Missie 2', 'Missie 3' en 'Missie 4'. 'Schietschijf' is een uitgebreidere versie van dit in vier delen vertelde verhaal, aangevuld met twintig procent nieuw materiaal.

Joe Gardner streed als SAS-officier met de dodelijkste vijanden in de gevaarlijkste uithoeken van de wereld. Hij heeft nog nooit een gevecht verloren.

Als hij zijn hand verliest tijdens een missie in Afghanistan wordt hij gedwongen uit actieve dienst te gaan. Hij leeft als een kluizenaar, tot een telefoontje van een oude vriend hem weer naar het gevaar lokt.

John Bald, een legende in het Regiment, zit vast in een favela in Rio de Janeiro. Een bende is vastbesloten hem te doden. Als Joe hem niet helpt, zal hij John nooit meer terugzien. Maar als hij eenmaal uit zijn zelfverkozen isolement stapt, wordt hij het doelwit van MI6-agenten en genadeloze ex-SAS'ers.

Chris Ryan ging op zijn zestiende het leger in. Talloze undercoveroperaties, scherpschuttercommando's en mysterieuze 'Special Ops' voerden hem naar alle uithoeken van de wereld en leverden materiaal voor zijn boeken. De BBC maakte met hem de reality-serie 'Hunting Chris Ryan'. Zijn boek 'Tegenwerking' is bewerkt tot de serie 'Strike Back'.

Chris Ryan - Extreem: Schietschijf. Vertaling: Henk Moerdijk. Uitgeverij Boekerij, 384 pag., € 15,00. ISBN: 978 902 256 607 7.

Geen opmerkingen: