19 mei 2014

Beurs zien (nieuws, 2014)

ONDERZOEK NAAR SUBSIDIE AAN THRILLERAUTEURS

Het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM) gaat onderzoek doen naar het toekennen van beurzen aan thrillerschrijvers door het Letterenfonds. In een nieuwsbrief roept het bestuur zijn leden op aan te geven wie sinds 2011 een aanvraag voor projectsubsidie bij het fonds heeft gedaan en of dat verzoek is gehonoreerd.

Het Letterenfonds en het GNM zijn een paar jaar geleden met elkaar het gesprek aangegaan over hoe het Nederlandse thrillergenre binnen het Fonds een plek kan krijgen. Auteurs in het spannende genre hadden al jarenlang het gevoel dat hun subsidievragen vrijwel standaard werden afgewezen. Het Letterenfonds heeft toen besloten beoordelaars aan te trekken, gespecialiseerd in het thrillergenre, om deze subsidieverzoeken beter te kunnen wegen. Bovendien is een voorstel gedaan voor goede criteria om subsidieaanvragen voor misdaadliteratuur op te beoordelen.

In ieder geval heeft één thrillerauteur een werkbeurs toegekend gekregen. Oud-GNM-voorzitter Willem Asman, auteur van onder andere 'Wondermans eindspel', zag eind 2012 zijn aanvraag positief beoordeeld worden. Het is voor zover bekend ook de eerste keer dat het Letterenfonds subsidie verleende voor het schrijven van een thriller. Asmans laatste thriller, 'Koninginnedag', dateert overigens uit 2010.

Sinds jaar en dag verstrekt het fonds werkbeurzen en subsidies voor het schrijven van literaire romans, dichtbundels, Friestalige romans, muziektheatervoorstellingen, verhalende biografieën, historische (adolescenten)romans, avondvullende dramateksten en toneelstukken en non-fictieboeken, maar dan wel literaire. Misdaadauteurs vielen immer buiten de boot, zeer tot ongenoegen van vele beoefenaars van het genre. Jac. Toes procedeerde zelfs tot aan de Raad van State om de 'boycot' van thrillerschrijvers door het fonds aan de kaak te stellen. Dit rechtscollege stelde Toes echter in het ongelijk.

Volgens het Letterenfonds bestaat er geen scherpe grens tussen thrillers en literatuur. Misdaadauteurs kunnen altijd een aanvraag voor een werksubsidie indienen, aldus het fonds.

Geen opmerkingen: