06 mei 2012

De man op het elektriciteitshuisje (nieuws, 2012)

TOMAS ROSS: 'NOG VEEL VRAGEN ROND MOORD FORTUYN ONBEANTWOORD'

Thrillerschrijver Tomas Ross en regisseur Theo van Gogh gingen vlak na de moord op Pim Fortuyn, vandaag precies tien jaar geleden, op onderzoek uit en concludeerden dat het hier om 'geniaal complot' ging. Maar de Nederlandse pers wilde daar niet aan. 'In arren moede' besloot zowel Ross als Van Gogh hun theorie daarom in faction te gieten: de schrijver in het met de Gouden Strop bekroonde 'De Zesde Mei' en de regisseur in de film '06/05'.

Tien jaar later zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen. Dat schrijft Tomas Ross in een artikel in Villamedia Magazine, het vakblad voor journalisten.

Ross weet zeker dat Volkert van der G. niet alleen op Fortuyn heeft geschoten. Volgens hem zijn er meerdere feiten die zijn stelling onderbouwen. Van der G. had de LPF-voorman op nog geen halve meter van achteren beschoten, 'ten minste één dodelijk schot in de hersenen'. Van Gogh was gebeld door wapenhandelaar Pistolen Paultje, die wist dat het om een kaliber 9 mm ging. ,,En volgens hem had op zo'n korte afstand de schedel van Fortuyn zwaar beschadigd moeten zijn: 'Pims hersenen hadden er naast moeten liggen'.'' Op krantenfoto's is daar echter niets van te zien.

Foto's van de plaats delict geven nog meer opmerkelijke zaken prijs, meent Ross. Recherchebordjes geven aan waar de hulzen uit Volkerts pistool zijn gevallen. Vijf op zo'n meter afstand van het lichaam, maar één veel verder, zeker tien meter, bij een elektriciteitshuisje. Ross: ,,Onmogelijk, bij het vuren springt de huls hooguit anderhalve meter uit het wapen.'' Volgens de auteur duidt de locatie van de verste verwijderde huls op een andere schutter. ,,In sommige interviews met getuigen is sprake van een man in overall die op het dak van het elektriciteitshuisje zat en direct na de moord is verdwenen. We kunnen dat niet bevestigd krijgen. Wél zeggen sommigen die bij Fortuyn stonden (...) dat hij al door de knieën zeeg vóór Volkert begon te schieten.''

Ross en Van Gogh lazen ook het rapport van de twee lijkschouwers die die het lichaam van Fortuyn hebben onderzocht. Ze concludeerden dat Fortuyn werd geraakt door vijf kogels van het kaliber 9 mm. Eén kogel raakte Fortuyn in de hals. De uitschotwond was linksvoor. ,,Dat klopt, Volkert beschoot hem immers van achteren. Dat geldt eveneens voor de twee kogels die hem in de rug trofen, beide uitschotopeningen links voor in de borst. Maar dan: 'Eén kogel in het hoofd. Het schedelbot is beschadigd en er zit een kogel diep in de hersenen. De vermoedelijke schootsrichting is van voor naar achteren. En: een tweede beschadiging van het schedelbot en botsplinters in de hersenen. De vermoedelijke schootsrichting is van voor naar achteren'.'' Conclusie van Ross: ,,Iemand, niet Volkert, moet hem van grotere afstand en van voren hebben beschoten.''

Volgens de thrillerschrijver wist de BVD via telefoontaps al vanaf de 8ste januari 2002 dat Volkert het plan had iemand te vermoorden. ,,Het kan, gezien zijn voorbereidingen, niet moeilijk zijn geweest erachter te komen dat het om Fortuyn ging. Fortuyn die met zijn LPF een 'nuisance' (lastpost, red.) was. Van der G., een ongeoefend schutter met een missie, kreeg er op die 6e mei, onwetend, voor alle zekerheid een scherpschutter bij. De man op het elektriciteitshuisje.''

De schrijver verbaast zich erover dat in alle krantenartikelen van de afgelopen dagen waarin de moord wordt herdacht, met geen woord wordt gerept over een eventuele samenzwering. Ross: ,,Hadden we maar een Bernstein en Woodward!''

(Bron: Villamedia Magazine)

Geen opmerkingen: