13 maart 2012

Diplomatiek proces (nieuws, 2012)

LETTERENFONDS: 'KWALITEIT STAAT CENTRAAL'

(Door Peter Kuijt)

Er bestaat geen scherpe grens tussen thrillers en literatuur. Misdaadauteurs kunnen altijd een aanvraag voor een werksubsidie indienen. Dat stelt het Nederlands Letterenfonds, dat zich niet herkent in de suggestie dat thrillerschrijvers geen gehoor vinden bij deze subsidieverstrekker.

Eind 2010 kondigde Willem Asman, voorzitter van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM), aan dat zijn 'club' met de net aangetreden nieuwe directeur van het Letterenfonds, Henk Pröpper, overeenstemming had bereikt over meer ondersteuning van de vaderlandse thrillerschrijvers. Het fonds zou thrillerkenners aantrekken, die subsidieaanvragen zouden beoordelen. Bovendien zou werk worden gemaakt van promotie van Nederlandse thrillerschrijvers in het buitenland.

Een kleine anderhalf jaar later kan geconstateerd worden dat dit nog niet tot enorme bewegingen van thrillerauteurs richting het fonds heeft geleid. GNM-voorzitter Asman erkent dat het 'een tijdje stil' is geweest. ,,Maar we wisten dat dit na alle historie tussen ons een lang en diplomatiek proces ging worden.''

Woordvoerster Hanneke Marttin van het Letterenfonds stelt echter dat er wel degelijk het een en ander is gebeurd. Het GNM heeft een aantal suggesties voor potentiële adviseurs voorgelegd. Enkelen daarvan zijn inmiddels betrokken bij het fonds als extern adviseurs. Namen noemt Marttin echter niet.

Marttin: ,,Uitgangspunt blijft dat we een literair fonds zijn waarbij kwaliteit centraal staat. We gaan dan ook niet uit van scherpe grenzen tussen het domein van 'thrillers' en 'literatuur'.'' Wat Marttin betreft kunnen misdaadauteurs 'binnen de bestaande regelingen' gewoon een aanvraag indienen voor een beurs. En soms wordt die aanvraag ook gehonoreerd, aldus Marttin. Zij verwijst hierbij naar het boek 'Bonita Avenue' van Peter Buwalda. Op zich niet zo'n overtuigend voorbeeld. 'Bonita Avenue' haalde vorig jaar weliswaar de shortlist van de Gouden Strop haalde, maar werd als 'literaire roman' en niet als thriller door De Bezige Bij uitgegeven. Op de lijst met stimuleringsbeurzen 2011 komt verder geen enkele thrillerschrijver voor.

Een tastbaar bewijs van de promotie van thrillerauteurs in het buitenland is de voor de Frankfurter Buchmesse van oktober 2011 gemaakte speciale brochure (zie illustratie). Daarin werden de voor de Gouden Strop genomineerde titels onder de aandacht gebracht. En dat is niet zonder resultaat gebleven, stelt Marttin. ,,Inmiddels zijn onder meer vertalingen in voorbereiding van de boeken van Gauke Andriesse en Peter Buwalda (in het Spaans, Duits, Frans, Italiaans en Tsjechisch).''

Inmiddels heeft het fonds een nieuwe directeur, Pieter Steinz, voorheen chef Boeken van NRC Handelsblad. Volgens Marttin heeft Steinz een brede literaire belangstelling die ook het misdaadgenre bestrijkt. ,,Zo staan in zijn gids voor de wereldliteratuur Lezen &cetera Douglas Adams, Albert Albers, Lobo Antunes en René Appel gebroederlijk naast elkaar onder de A.'' Steinz zal binnenkort een gesprek hebben met GNM-voorzitter Willem Asman. Deze laat weten de leden van het genootschap te informeren na dit onderhoud en 'zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn'.

Geen opmerkingen: