03 november 2010

Watermerk (nieuws, 2010)

VAN DER VLUGT HAALT BEVEILIGING VAN E-THRILLERS

Thrillerschrijfster Simone van der Vlugt, winnaar van de NS Publieksprijs met haar laatste boek 'Op klaarlichte dag', heeft besloten vanaf vandaag haar e-books beschikbaar te stellen zonder DRM-beperking, een beveiligingstechniek. Zij kwam tot deze beslissing toen zij zelf een iPad aanschafte en ontdekte dat er maar weinig Nederlandstalige boeken beschikbaar zijn voor dat apparaat.

,,Het blijkt dat mijn papieren boeken sowieso gescand worden'', zegt Van der Vlugt. ,,Dus dan stel ik liever zelf e-books beschikbaar die lezers kunnen kopen en kunnen lezen op het apparaat van hun eigen keuze.'' Haar uitgeverij Ambo|Anthos zegt volledig achter het besluit van de schrijfster te staan.

De uitgever stelt hiermee de discussie rondom verschillende soorten beveiliging te willen aanwakkeren. De elektronische boeken zullen wel een watermerk krijgen zodat grootschalige kopieën makkelijk traceerbaar zijn. ,,In onze zoektocht naar een goed legaal alternatief om e-books zo toegankelijk mogelijk te maken (dus zonder kopieerbeperkende beveiliging) zien wij de watermerktechnologie als een van de meest geschikte stappen in die richting'', aldus Anthos.

Geen opmerkingen: