28 november 2010

Koersverlegging (nieuws, 2010)

LETTERENFONDS ONTDEKT NU OOK DE THRILLER

Men wil het niet gezegd hebben, maar het is vrijwel zeker dat de eenzame strijd die thrillerauteur Jac. Toes voert tegen het Nederlands Letterenfonds geleid heeft tot enige soepelheid bij deze subsidieverstrekker. Het fonds wil nu gaan bekijken hoe het de Nederlandse misdaadschrijvers kan ondersteunen. Dat heeft de nieuwe directeur van het Nederlands Letterenfonds, Henk Pröpper, toegezegd in een gesprek met Willem Asman en Daniëlle Hermans, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM).

Pröpper liet weten dat na de samenvoeging van het Fonds voor de Letteren met het Productie- en Vertalingenfonds, binnenskamers is besproken hoe het Nederlandse thrillergenre binnen het Fonds een plek kan krijgen. Hoewel ook het Letterenfonds de komende jaren met bezuinigingen te maken zal krijgen, neemt dit volgens Pröpper niet weg dat hoogstaand werk in alle literaire genres, voor zover mogelijk, ondersteuning verdient.


Het Letterenfonds heeft besloten kenners van het thrillergenre aan te trekken om subsidieverzoeken te beoordelen. Bovendien gaat het Fonds het vaderlandse thrillergenre promoten in het buitenland door het ondersteunen van (proef)vertalingen van de - Nederlandse - genomineerden voor de Gouden Strop. Ook wil het Fonds de kosten op zich nemen van de Engelse vertaling van maximaal vijftien pagina's van een Nederlandse thriller die hij in het buitenland bijzonder kansrijk acht.

Het fonds heeft het GNM gevraagd na te denken over twee genre-experts die het Letterenfonds kunnen assisteren bij het formuleren van criteria voor het toekennen van subsidies. Deze experts zullen daarnaast toetreden tot de pool van beoordelaars die bij het Letterenfonds ingediende subsidieaanvragen beoordelen op basis van deze criteria. Het GNM heeft met het verzoek ingestemd.

Het moeten wat het GNM en het Fonds betreft mensen zijn die de discussie over het thrillergenre op hoog niveau kunnen aangaan, in de wetenschap dat ze een literair fonds adviseren.
Literaire criteria zullen naast andere criteria een bepalende rol spelen bij de beoordeling van werk. Kwaliteit is uiteraard het eerste criterium.

Ondertussen loopt de rechtszaak van Jac. Toes (foto) tegen het Letterenfonds gewoon door. Toes vecht sinds 2,5 jaar de afwijzing van een verzoek om subsidie voor zijn thiller 'Het leugenarchief' aan. Nadat de Arnhemse rechtbank hem op 15 juli in het ongelijk stelde, heeft de schrijver besloten zijn zaak aanhangig te maken bij de Raad van State. Een uitspraak is in de eerste maanden van 2011 te verwachten.

Toes wil met het proces de boycot doorbreken die Nederlandstalige misdaadschrijvers bij het aanvragen van financiële ondersteuning in zijn ogen stelselmatig zou treffen. Het ziet er nu dus naar uit dat het Letterenfonds enigszins de koers aan het verleggen is.

In een reactie laat Toes weten dat het plan van het Fonds om thrillerkenners in te schakelen tot tevredenheid stemt. ,,Het laat zien dat men oog heeft voor de ontwikkelingen in het genre.'' Wat resteert zijn de beroepsgronden waartegen Toes zich verzet. ,,Kort samengevat, de ondoorzichtigheid van de criteria die tot het begrip literaire kwaliteit leiden, de willekeurige toepassing ervan alsmede het eigen (financieel) belang van de adviseurs bij de beurstoekenningen.''

1 opmerking:

victor crebolder zei

wist je dat zelfs Mario Vargas Llosa aan dit genre heeft gedaan, toch niet de minste zou je zo zeggen. Who Kllled Palomino Molero.

Hoogste tijd dat deze van misdaden uipuilende aardkloot subsidie toekent aan een genre die bij uitstek over misdaden schrijft...