19 januari 2022

Weerslag (nieuws, 2022)

Fors minder inzendingen voor Gouden Strop
Het besluit van de Stichting Gouden Strop om Vlaamse uitgevers uit te sluiten van deelname aan de strijd om de thrillerprijs, heeft een flinke weerslag op het aantal inzendingen. Voor de editie 2022 zijn in totaal vijftig boeken geaccepteerd, dertig minder dan de jongste editie die gewonnen werd door Bernice Berkleef.

Het kleine aantal inzendingen heeft ook te maken met het feit dat de organisatie tot een kortere 'looptijd' heeft besloten. Voortaan worden boeken beoordeeld die in één kalenderjaar zijn verschenen. Omdat vorig jaar kon worden ingezonden tot 1 maart, worden nu de boeken tegen het licht gehouden die in de periode vanaf 1 maart tot 1 januari 2022 op de markt kwamen. 

Dat Vlaamse uitgevers worden geweerd, betekent niet dat Vlaamse auteurs geen aanspraak kunnen maken op de Gouden Strop. Schrijvers uit Vlaanderen die bij een Nederlandse uitgever onderdak hebben gevonden, kunnen wel meedoen. 'Afgaande op de biografieën op de achterflap van de boeken zit er één Vlaamse auteur bij', laat de organisatie weten.

Het aantal vrouwelijke auteurs dat in de race om de Strop meedoet, is overigens veruit in de meerderheid is. Verder doen er een duo en een collectief mee. Onder de ingezonden boeken waren zeven debuten.

Geen opmerkingen: