19 juni 2014

Rond karakter (nieuws, 2014)

RECHTER: SHERLOCK HOLMES IS PUBLIEK EIGENDOM

Een Amerikaanse federale rechtbank heeft bepaald dat het personage van Sherlock Holmes en 46 verhalen en vier romans waarin hij voorkomt, voortaan publiek eigendom zijn. Volgens The Guardian velde de rechter dat oordeel in een dispuut tussen de Arthur Conan Doyle-stichting en schrijver Leslie Klinger.

Leslie Klinger had eerder al een verzameling van literaire werken, geïnspireerd door de karakters van de Schotse auteur Arthur Conan Doyle, uitgegeven. Zijn uitgever betaalde daarvoor een licentievergoeding aan de stichting. Toen Klinger echter een tweede verzameling werken verkocht aan Pegasus Books, werd er niet betaald voor een licentie.

Inmiddels was enkel het auteursrecht op de laatste tien Holmes-verhalen nog niet vervallen. Gezien geen van zijn verhalen daar elementen van bevatte, oordeelde Klinger dat een licentie niet nodig was.

De Arthur Conan Doyle-stichting was het er niet mee eens en dreigde tussenbeide te komen bij boekverkopers als er niet werd betaald. Klinger stapte daarop naar een burgerlijke rechtbank, die hem gelijk gaf. De stichting ging in beroep, waardoor de zaak nu voor de federale rechter kwam.

,,De personages van Conan Doyle werden geleidelijk uitgewerkt over alle verhalen heen", luidt de klacht van de stichting. ,,Holmes is een 'rond' karakter, dat niet volledig ontwikkeld is tot in het allerlaatste verhaal." De stichting vindt daarom dat het auteursrecht op het personage zich uitbreidt tot het allerlaatste verhaal zich dat zich in het publieke domein bevindt.

Die uitleg is volgens de rechter een verdoken poging tot 135 jaar volledige bescherming van het auteursrecht, 'sterk overdreven en ver voorbij de lange termijn bepaald in de auteurswet'.
(Bron: The Guardian)

Geen opmerkingen: