26 oktober 2010

Reis naar Rome (nieuws, 2010)

HISTORISCHE THRILLER OVER AVONTUURLIJKE ABT

Je moet in Nederland echt zoeken naar auteurs die historische thrillers schrijven. We kennen Ashe Stil, Wouter van Mastricht en Renee Vink. En dan is er Daniëlle Hermans die hedendaagse spanning met historische feiten mixt. Maar dan hebben we het ook wel gehad. Het is slechts een handjevol schrijvers die het genre beoefenen dat in juni 2011 als thema van de Maand van het Spannende Boek wordt gepromoot.

Maar er dient zich een nieuwe auteur aan die zich op een spannende historische roman heeft gestort. Het is Ynskje Penning, van wie op 6 november bij uitgeverij Penningboek uit Haren 'Emo's labyrint' verschijnt. Deze historische thriller is gebaseerd op een eeuwenoude kroniek, nagelaten door abt Emo van Wittewierum.

Ynskje Penning reconstrueerde in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen het leven van deze opmerkelijke kloostervader, die in de winter van 1211-1212 naar de paus in Rome reisde om zijn klooster te redden uit handen van de bisschop van Munster.

In het jaar 1211 schenken parochianen van het Friese Wierum hun eigen kerk aan Nijeklooster, het klooster van proost (en latere abt) Emo. De bisschop van Munster maakt de schenking ongedaan, veroordeelt de proost en wil de kerk bij zijn bisdom inlijven. Emo is diep verontwaardigd over zoveel onrecht. Hij reist midden in de winter naar Rome om zijn recht te halen bij de paus en raakt ongewild betrokken bij de grote politieke problemen van zijn tijd: de kruistochten, de oorlog tegen de saracenen, de strijd om de Duitse keizerskroon en de verdwijning van de keizer van Constantinopel. Ondanks de tegenslagen tijdens zijn levensgevaarlijke reis houdt Emo vol en krijgt in Rome uiteindelijk gelijk. Maar op de terugweg blijkt de pauselijke bul gestolen. Alle moeite lijkt voor niets geweest

Abt Emo van Wittewierum is vermoedelijk omstreeks 1175 geboren in het gebied Fivelgo (later Fivelingo, een streek in de provincie Groningen) in het toenmalige Friese rijk Frisia. Hij studeerde samen met zijn broer Addo artes liberales, theologie en kerkelijk en burgerlijk recht in Parijs, Orléans en Oxford. Zijn opvolger abt Menko noemde hem de meest geleerde man van heel Frisia. Emo schreef de kroniek 'Floridus Hortus' ('Bloemhof'). Dit handschrift, dat op wonderbaarlijke wijze acht eeuwen overleefde, vormt de basis van de historische thriller.

Ynskje Penning-van Staalduinen is historicus en werkzaam als schrijver en beeldhouwer. Haar laatste historische roman 'Stormvloed' gaat over de spectaculaire ondergang van het waddeneiland Bosch. Met de historische jeugdroman Moord op het ijs won ze verschillende prijzen. Ze is ook de auteur van streekromans met titels als 'De Fokkema Heerd', 'Het altijd groene land' en 'Terug naar Aduma Borg'. Voor meer informatie: www.emoslabyrint.nl

4 opmerkingen:

Jurgen zei

Maak van dat handje vol historische thrillerschrijvers maar een twintigtal auteurs. De meesten zitten bij kleine uitgevers, of hebben net als Ynskje Penning zelf een uitgeverij opgericht. Het zijn er veel meer dan je denkt.

Peter Kuijt zei

Serieus? Noem eens namen en waarom horen we er verder niets over?

Jurgen zei

Binnenkort schrijf ik er ee artikel over voor Ezzulia, dus namen volgen. Waarom je er niets van hoort? Ik denk dat de uitgevers het niet aandurven, daarbij hoeveel Historische thrillers hebben Renee Vink, Wouter van Mastricht en Ashe Stil verkocht. Kleine oplagen (met uitzondering van Wouter van Mastricht, die zelf de beste reclame zuil in Maastricht was). Vandaar dat de meeste historische thrillers onder eigen beheer worden uitgegeven.
Ten slotte moet nog bepaald worden welke boeken onder de historische thriller vallen. Bij de genoemde 20 heb ik tweede wereldoorlog boeken niet meegenomen, maar ze zijn zeker historisch.

Niels zei

het laatste offer van Simone van der Vlugt is dat een historische thriller? wel een beetje toch...?