04 oktober 2010

Geert-Jan Alexander Knoops - Advocaat van de president (2010)


Te vaak op de rem getrapt


(Door Arno Ruitenbeek)

Strafpleiter Matthew Baldwin verdedigde in Advocaat van de vijand van Geert-Jan Alexander Knoops de chauffeur van Osama bin Laden met verve in een proces over 9/11/Al Qaida.

In het vervolg (hoewel zelfstandig te lezen) switcht hij naar de andere kant voor juridische bijstand aan de ex-president van de VS. Deze Jeremy Sawyer wordt machtsmisbruik verweten; hij is Irak binnengevallen en heeft daarmee duizenden Amerikanen de dood ingejaagd, terwijl hij zou hebben geweten dat Saddam Husayn niet over massavernietigingswapens beschikt.

Een legal thriller die zeker niet minder is dan wat de meesten van Knoops' Amerikaanse ex-baliecollega's produceren. De beroemde Nederlandse advocaat ontwikkelt zich gestaag in de schrijverij, maar heeft nog wel enige begeleiding nodig.

In zijn nobele streven om leken strafprocessen (als deze) uit te leggen, trapt hij nog te vaak op de spanningsrem. Bovendien herhaalt hij zich; daarin ligt tijdens een pleidooi wellicht de kracht van de boodschap. In een roman werkt dat niet.

Geert-Jan Alexander Knoops - Advocaat van de president. Uitgeverij A.W. Bruna, 290 pag.

Geen opmerkingen: