15 oktober 2010

Kleine lettertjes (nieuws, 2010)

STROP VOOR VERMEER

Ze staat ergens verstopt in de reglementen van de Gouden Strop, maar de bepaling dat de auteur die de thrillerprijs wint, deze hoogstpersoonlijk moet komen afhalen, heeft wel degelijk consequenties. Voor Suzanne Vermeer bijvoorbeeld, pseudoniem van een - naar het schijnt - in Spanje woonachtige auteur. Zij - of hij - zal op de longlist voor de Gouden Strop 2011 komen te staan met twee titels: 'De suite' en 'Zwarte piste'.

Het reglement van de Gouden Strop schrijft voor dat de uitgever zich er bij inzending van het boek 'van vergewist heeft dat de desbetreffende auteur bereid is de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen'. Maar uitgeverij A.W. Bruna heeft in eerdere instantie al laten weten dat de ware identiteit van Vermeer geheim blijft. Mocht Suzanne Vermeer bijvoorbeeld aanstaande maandag met 'Cruise' de NS Publieksprijs winnen, waarvoor zij (of hij) is genomineerd, dan zal een vertegenwoordiger van de uitgeverij de prijs komen ophalen.

Het reglement van de Gouden Strop sluit bij voorbaat auteurs uit die - om wat van reden dan ook - anoniem willen blijven. Ook Erik Bolt, pseudoniem van een auteur ('Een messteek in de rug') met relaties binnen justitie en politie, zal, als hij verder onbekend wil blijven en de Gouden Strop-organisatie strikt de regels hanteert, kansloos zijn.

Overigens staat de bepaling niet voor het eerst in de Gouden Strop-reglementen. Ook voor de editie van 2010 gold die regel al. En toen stuurde A.W. Bruna gewoon twee thrillers van Suzanne Vermeer in.

De inzendtermijn voor de Gouden Strop 2011 sluit op 1 maart volgend jaar. Het meedingende boek moet verschenen zijn tussen 1 mei 2010 en 1 april 2011. Daarmee is het 'verschijningsjaar' ingekort naar elf maanden. Toch verwacht de Gouden Strop-organisatie een recordaantal inzendingen. Een eerste inventarisatie van De Spanningsblog leverde een slordige honderd boeken op. De longlist van minimaal tien en maximaal twaalf titels wordt rond 1 april 2011 door juryvoorzitter Inge Ipenburg bekendgemaakt. De shortlist van minimaal vier en maximaal vijf thrillers wordt een maand later gepubliceerd. In het verleden kwam het tweemaal voor dat de Gouden Strop niet werd toegekend wegens een gebrek aan kwalitatief goede thrillers. Die bepaling is niet meer in het reglement opgenomen, de prijs wordt hoe dan ook uitgereikt.

2 opmerkingen:

Jurgen zei

Mijn lijst is inderdaad al langer geworden dan de lijst die jij eerder hier publiceerde. Ik zit al boven de 110...

Remco Volkers zei

Beste Peter,

Dank voor je oplettendheid. Gelukkig kan ik als secretaris van De Gouden Strop wel enige nuance aanbrengen, anders lijkt het erop dat de regels rigide zijn en ook aldus gehanteerd worden.
Natuurlijk zijn regels leidend, net als bij een wetboek, of in het verkeer. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin je als organisatie de regels zult moeten interpreteren. Als een auteur 'gewoon' geen zin heeft om op de uitreiking te komen, dan moet die ook niet meedoen. Het insturen voor een prijs is geen lotto. Wanneer een genomineerde auteur echter wél bereid is te komen, maar dwingende redenen heeft niet te kúnnen komen, dan zullen we daar in overleg met de uitgever ongetwijfeld een mooie oplossing voor bedenken.
Het is zeker niet zo dat De Gouden Strop auteurs bij voorbaat uitsluit van inzenden, al helemaal niet om wat voor reden dan ook. Het moet ook niet zo zijn dat we bijna een jaar lang hard en serieus toewerken naar een feestelijk hoogtepunt, terwijl de jarige niet wenst te komen. Maar wel de cadeautafel vast afstoft…