10 september 2009

Spannend? Mwah... (nieuws, 2009)

CRIME BY THE SEA VERIJDELD

De conferentie Crime by the Sea, die maandag 14 september als onderdeel van het festival Film by the Sea, zou worden gehouden, gaat niet door. Reden: er is te weinig belangstelling om te discussiëren over het verfilmen van Nederlandse thrillers. Dat heeft de organisatie laten weten.

Dat er nauwelijks interesse was voor het evenement, heeft wellicht ook te maken met het feit dat het zich - toch - in een uithoek van het land (Vlissingen) zou afspelen. Maar ook liet het programma nogal aan duidelijkheid te wensen over.

De opzet van Crime by the Sea was om initiatieven te ontplooien om de schatkamer aan oorspronkelijke, Nederlandstalige spannende verhalen te ontsluiten voor de filmwereld. Kort gezegd: het streven was meer verfilmingen van Nederlandse thrillers te bewerkstelligen.

De organisatie van Crime by the Sea, waar onder anderen thrillerauteurs Tomas Ross en Willem Asman deel van uitmaakten, had auteurs, uitgevers, producenten, regisseurs, fondsen en omroepen uitgenodigd om tijdens het filmfestival hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Het eerste deel van de dag zou in beslag worden genomen door een forumdiscussie. Daarna zou er een presentatie zijn voor uitgeverijen en filmproducenten.

Een verre van spannende programmering dus.

Het filmfestival Film by the Sea gaat overigens wel gewoon door.

Geen opmerkingen: