23 maart 2009

Leuk om te weten (nieuws, 2009)

OVER DUBBELBOEKERS EN PLANKENVULLERS

Vrouwen weten hoe ze doeltreffend een boek moeten lezen, terwijl mannen een 'onsamenhangende en op zijn best terloopse benadering' van boeken hebben. Dat blijkt uit een Britse peiling naar de leesgewoonten van mensen.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat bijna de helft van de vrouwen enthousiaste lezers zijn die een boek niet kunnen wegleggen nadat ze er eenmaal in begonnen zijn. Vrouwen verstouwen een behoorlijk aantal titels per jaar. Mannen kunnen dit tempo niet bijbenen. Twee keer zo veel mannen als vrouwen geven toe dat zij nooit een boek helemaal uitlezen.

In de peiling onder tweeduizend mensen onderscheidden de onderzoekers divers typen lezers. Van de vrouwen kan 48 procent beschouwd worden als Pageturners, oftewel gretige boekverslinders, bij mannen reikt dat percentage niet hoger dan 26. Langzame Wormen zijn zij die er lang over doen, maar het boek dat ze lezen uiterst serieus nemen en áltijd doorgaan tot aan de laatste bladzijde. Zij lezen hooguit één tot twee boeken per jaar. Van de mannen behoort 32 procent tot deze groep, van de vrouwen 18 procent.

Plankenvullers worden degenen genoemd die kasten vol boeken hebben, maar ze nooit (zullen) openslaan. In deze categorie vallen 17 procent van de vrouwen en één op de vijf mannen.

De Dubbelboeker heeft op zijn minst twee boeken op het nachtkastje liggen. Dat zijn de lezers die, terwijl ze nog volop in het ene boek bezig zijn, zonder scrupules naar een ander boek fladderen. Zij beweren dat ze de verhalen prima uit elkaar kunnen houden. In deze categorie zit zowel 12 procent van de mannen als van de vrouwen.

(Bron: The Guardian)

Geen opmerkingen: