28 januari 2014

Kwaliteitseis (nieuws, 2014)

CPNB: UITGEVERS MOETEN SELECTEREN VOOR GOUDEN STROP

Uitgevers dienen een selectie te maken van de thrillers die zij willen inzenden voor de Gouden Strop. Die eerste schifting verhoogt namelijk de kwaliteit van de inzendingen. Dat stelt de CPNB, die vorig jaar de uitvoering van de thrillerprijs van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM) in handen heeft gekregen.

De CPNB heeft de spelregels voor de komende editie van de Gouden Strop aangepast. Het nieuwe reglement, in augustus vorig jaar ingesteld, bepaalt dat de uitgeverij per deelnemende titel een bijdrage van 160 euro moet ophoesten. Uitgeverijen die lid zijn van de Groep Algemene Uitgevers (GAU), en dat zijn doorgaans de grotere, ontvangen overigens een korting van 85 euro op het aanmeldbedrag. Verder is bepaald dat de uitgever van het boek dat de Gouden Strop wint, een bijdrage van 1600 euro dient te doneren.

Nadat De Spanningsblog in oktober over de aanpassing van het reglement berichtte, ontstond er enige commotie onder thrillerauteurs en uitgevers. Daarop heeft het GNM-bestuur de CPNB uitgenodigd om op de jaarvergadering, eind november, tekst en uitleg te komen geven. Dat werd gedaan door Esther Scholten, hoofd afdeling Denken van de CPNB, en directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer.

De CPNB heeft vanaf 2012 het jaarlijkse bedrag van 30.000 euro voor de Gouden Strop betaald, zo meldt de nieuwsbrief die aan de leden van het GNM is gestuurd. In dit bedrag zit het prijzengeld en andere kosten die nodig zijn om tot een winnaar te komen, van vergaderingen tot en met de uitreiking). De uren die CPNB-medewerkers maken zitten hierin niet verrekend.

Volgens Scholten en Van Nispen valt de Gouden Strop nu onder de auspiciën van de CPNB en daarmee ook onder de reglementen van de CPNB. De boekpromotor heeft verschillende prijzen onder zijn hoede, zoals de Griffels, Penselen, Paletten, Gouden Lijst en Dioraphte Jongerenliteratuurprijs. In deze reglementen vraagt de CPNB een inschrijfgeld van 75 euro per titel voor GAU-leden en voor niet-GAU leden 160 euro. ,,Wij willen geen onderscheid maken: gelijke monniken, gelijke kappen.''

De CPNB stelt dat door het gratis inzenden van titels voor de Gouden Strop vaak zonder onderscheid allerlei boeken werden ingestuurd. Naast het inhoudelijke argument dat uitgevers door een eerste schifting de kwaliteit verhogen, speelt ook het financiële aspect mee. De CPNB: ,,Wij vinden dat de uitgevers ook een verantwoordelijkheid dienen te hebben in het in stand houden van de kwaliteit van de Strop door een financiële bijdrage te doen.'' De hoogte van het bedrag noemt de CPNB niet meer dan redelijk. ,,Uitgeverijen kunnen met dit bedrag rekening houden in hun budget.''

De jaarvergadering van het genootschap nam genoegen met de uitleg van de CPNB. De enige schrijver die haar bezwaren tegen de financiële bijdrage omzette in actie, was Loes den Hollander. De bestsellerauteur liet haar uitgever begin december weten niet meer mee te doen met de Gouden Strop. ,,Nu het reglement is veranderd en er voor iedere inzending ook nog moet worden betaald, lijkt mij de tijd gekomen om me uit dit circus terug te trekken'', zei ze. ,,Ik hou zeker van geld uitgeven, maar niet van het verspillen.''

Den Hollander had al langere tijd haar bedenkingen over de thrillerprijs. ,,Ik vind het tamelijk onzinnig om mee te dingen naar een prijs waarvan iedereen weet dat thrillerschrijvers die zich toeleggen op verhalen over menselijke relaties (...), nooit zullen worden genomineerd omdat de juryleden ieder jaar opnieuw juist dit soort thrillers bekritiseren en zich er ook tamelijk laatdunkend over uitlaten.''

Geen opmerkingen: