25 januari 2014

Status aparte (nieuws, 2014)

LEERLINGEN VINDEN 'DE VERBOUWING' PERVERS

Leerlingen van 6 VWO van het omstreden Ibn Ghaldoun-college in Rotterdam hebben geweigerd de thriller 'De verbouwing' van Saskia Noort te lezen. In het boek staat volgens hen een 'smerige passage' over een vinger die langs een hals naar de borst glijdt. Dat staat in het strafdossier van elf leerlingen die betrokken zouden zijn geweest bij de geruchtmakende examenroof in 2013. Maandag staan ze voor de rechter. Het AD heeft inzage gehad in het dossier.

Volgens de krant blijkt uit het dossier dat 6 VWO een status aparte had. Een prestigeklasje op een islamitische school. Er werd van alles door de vingers gezien, schrijft het AD. Er wordt volop gespijbeld en een 4 wordt met een beetje ritselen een voldoende.

De - autochtone - docente Nederlands moet het ontgelden. Ze wordt niet gepruimd. Leerlingen vragen haar waarom ze Nederlands moeten leren. ,,Terwijl we dat misschien niet eens willen gebruiken.'' Als ze de kinderen 'De verbouwing' wil laten lezen, weigeren zes leerlingen: het boek is 'pervers'. Als de docente 'Het Gouden Ei' van Tim Krabbé als alternatief biedt, staat er een paar dagen later een imam voor haar neus. Hij maakt haar duidelijk dat hij hier niet van gediend is. 

De lerares Nederlands mag geen uitdrukkingen gebruiken met het woord 'hond' erin. Beledigend, oordelen leerlingen. Het gros van de groep is uitgesproken aanhanger van de islam. Wanneer de docente de klas het succes van Geert Wilders wil laten analyseren, breekt er een staking uit. Er wordt een handtekeningenactie gehouden om de lerares weg te krijgen. Als de docente uiteindelijk vertrekt, wordt dat gevierd als een overwinning. 

(Bron: AD)

Geen opmerkingen: