03 april 2013

Doorslaand succes (nieuws, 2013)

NIEUWE THRILLER LE CARRÉ EERST IN HET NEDERLANDS

John le Carré’s nieuwe thriller 'Een broze waarheid' verschijnt in Nederland en Vlaanderen op 19 april, nog voor de Engelstalige editie, die een week later op de markt komt. Het is het 23ste boek van de 81-jarige Le Carré.

De intrige van 'Een broze waarheid' strekt zich uit over een periode van drie jaar. Een Britse diplomaat wordt naar Gibraltar gezonden, waar een uiterst geheime antiterroristische operatie (codenaam Wildlife) wordt voorbereid. Hij is gestuurd door een onderminister van Buitenlandse Zaken die hem vraagt zijn ogen en oren in het veld te zijn. De missie ligt zo gevoelig dat zelfs Toby Bell, de privésecretaris van de minister, niet van het plan in kennis wordt gesteld. De operatie verloopt vlekkeloos. Of toch niet?

Drie jaar later geniet Sir Christopher ‘Kit’ Probyn, een voormalig diplomaat, van zijn welverdiende pensioen. Wanneer hij plotseling wordt geconfronteerd met een levende geest uit zijn verleden, wendt hij zich in opperste verwarring tot Toby. Met de hulp van Kits dochter Emily proberen twee mannen van twee verschillende generaties, beiden loyale dienaren van de Kroon, er los van elkaar achter te komen of Wildlife inderdaad, zoals wordt uitgedragen, een doorslaand succes was, of juist een rampzalig drama dat genadeloos onder de mat is geveegd door hetzelfde ministerie van Buitenlandse Zaken waaraan zij trouw hebben gezworen.

Dit jaar zal in de reeks ‘beste thrillers aller tijden’ ook een speciale heruitgave het licht zien van het vijftig jaar geleden voor het eerst uitgekomen 'Spion aan de muur', het boek dat Le Carré wereldfaam bezorgde. Ook verschijnt 'De toegewijde tuinier' in mid price. Daarnaast zal zijn boek 'Aangeschoten wild' worden verfilmd, met in de hoofdrollen Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams en Willem Dafoe, onder regie van fotograaf Anton Corbijn. Eind van het jaar verschijnt tevens de filmeditie van dit boek.

John le Carré werd geboren in 1931 en studeerde aan de universiteiten van Bern en Oxford. Hij gaf les aan Eton en werkte tijdens de Koude Oorlog enige tijd bij de Britse Inlichtingendienst. De afgelopen vijftig jaar leeft hij van de pen. Hij verdeelt zijn tijd tussen Londen en Cornwall.

Geen opmerkingen: