05 januari 2012

Heden en verleden (nieuws, 2012)

OM DOET BOEKJE OPEN

Het is 1810 als Napoleon ons land inlijft bij zijn keizerrijk. Al vrij snel, in 1811, voert hij een rechterlijke organisatie naar Frans model in. Deze bestaat uit onafhankelijke rechters en een zelfstandig orgaan dat het belang van de keizerlijke overheid behartigt, 'Le Ministère Public'.

Eind 1813 wordt Nederland bevrijd en verdwijnt de Franse overheerser. Wat wel blijft zijn de Franse wetgeving en rechterlijke organisatie. Deze passen namelijk perfect binnen de nieuwe staatsvorm van Nederland. Le Ministère Public wordt het Nederlandse Openbaar Ministerie.

Om tweehonderd jaar Openbaar Ministerie te vieren, brengt het OM de bundel Magistrale verhalen op de markt. Verschillende Nederlandse thrillerschrijvers hebben historische en actuele strafzaken verwerkt tot twintig spannende verhalen. Volgens het OM laten die zien dat heden en verleden, feit en fictie soms ver, maar soms juist dichter bij elkaar liggen dan je zou denken... Onder de thrillerschrijvers zijn Tomas Ross, Lieneke Dijkzeul, Elvin Post, Charles den Tex en Tess Franke. Download het pdf-bestand van het boek hier.

Geen opmerkingen: