04 januari 2011

'Persoon A.' (nieuws, 2011)

FINANCIEEL 'MANNETJE' BELAZERT BESTSELLERAUTEUR CORNWELL

Een voormalig financieel adviseur van Patricia Cornwell heeft tegenover de rechtbank bekend dat hij valse verklaringen heeft afgelegd over donaties die zijn gedaan ter ondersteuning van presidentskandidaat Hillary Clinton. De 46-jarige Evan Snapper zou hebben voorgewend de namen van 21 mensen te kennen die ieder 2300 dollar (bijna 1600 euro) hadden betaald aan Clintons campagne in 2008. In feite kwam de ruim 48.000 dollar van één rekening die volgens gerechtelijke documenten toebehoort aan 'Persoon A.'.

Snappers advocaat weigerde de identiteit van 'Persoon A.' te onthullen. De raadslieden van Cornwell lieten echter een verklaring uitgaan waarin werd gesteld dat Snapper, die door de bestsellerauteur was ingehuurd om al haar financiële zaken te regelen (inclusief donaties aan politici), het vertrouwen van de Amerikaanse bestsellerauteur had misbruikt. In andere woorden: Cornwells 'mannetje' Snapper had haar fondsen gebruikt om de donaties te doen zonder de schrijfster ervan in kennis te stellen. Snapper werkte tot voor kort voor vermogensbeheerder Anchin, Block & Anchin LLP.

In een aanklacht die is ingediend bij een federale rechtbank in Boston, beschuldigen Cornwell en haar echtgenote Staci Gruber de firma Anchin en Snapper van wanbeheer van hun financiën. Het paar wil dat Anchin en Snapper voor verduistering, nalatigheid en contractbreuk worden vervolgd. Volgens de aanklacht heeft Snapper zijn firma ooit beschreven als een bedrijf dat alles doet voor zijn cliënten, 'inclusief het kopen en thuisbezorgen van toiletpapier'.

Na vier jaar waarin Anchin het beheer had over het vermogen en de investeringen van Cornwell, ontdekten de schrijfster en haar onderneming dat Snapper er een financiële puinhoop van had gemaakt. Door zijn toedoen zou haar vermogen met omgerekend 27,5 miljoen euro zijn geslonken. Zo ontdekte Cornwell dat Snapper haar bankrekening had gebruikt om een cheque uit te schrijven ten gunste van een bat mitswa-viering voor zijn dochter, een meisje dat de schrijfster nooit had ontmoet. Voor het afleggen van een valse verklaring kan Snapper een maximum celstraf van vijf jaar krijgen.

In haar aanklacht benadrukte de 54-jarige Cornwell, dat zij een rustige omgeving - vrij van zakelijke beslommeringen - nodig heeft om te kunnen schrijven en haar deadlines te halen. Ze voegde er aan toe dat zij juist vanwege haar bipolaire stoornis, die gepaard gaat met stemmingswisselingen, ervoor had gekozen om anderen in te huren die zich met haar financiële zaken en investeringen konden bezighouden.

(Bron: StarTribune.com)

Geen opmerkingen: