04 maart 2018

Daniel Cole - Marionet (2018)

Megalomane moordenaar


(Door Hans Knegtmans)

In Nederland wordt de tweede thriller van Daniel Cole uitgebracht onder de titel Marionet. De Engelstalige editie heet Hangman, Ragdoll Book 2. Dat is een hele mond vol. Mogelijk had uitgeverij Luitingh-Sijthoff meer vertrouwen in het kernachtige Marionet. Of misschien leek het haar onverstandig te suggereren dat het boek slechts een vervolg is van Ragdoll.


Hoofdpersoon is de Londense rechercheur Emily Baxter, die sinds haar vorige avontuur bevorderd is tot hoofdinspecteur bij de Metropolitan Police. In die hoedanigheid krijgt ze bezoek van twee Amerikaanse collega's: Damien Rouche (CIA) en Elliot Curtis (FBI). Aanleiding is een spectaculaire moord in New York, die sterk lijkt op de reeks moorden die Emily in het vorige boek heeft opgelost.

Het gelegenheidsteam valt met zijn neus in de boter. Nadat zij de gevangenis hebben bezocht waar Lethaniel Masse - die we nog kennen uit Ragdoll - zijn dagen slijt, wordt deze vermoord door een medegevangene. Dat blijkt het begin te zijn van een nieuwe reeks dodelijke aanslagen, die verschillen in hun modus operandi. De enige constante, zo lijkt het, is dat bij vrijwel alle slachtoffers een woord in de borst is gekerfd: pop of lokaas. Daar kunnen Baxter en haar gasten zich op uitleven.

Om het onderzoeksteam scherp te houden tekent CIA-agent Rouche op een schoolbord een schema met locaties, moordmethode en identiteit van de slachtoffers. Het hoeft geen betoog dat dit schema regelmatig geactualiseerd moet worden. Daardoor is het voor de lezer haast ondoenlijk mee te puzzelen. Gelukkig toont Daniel Cole zich een vakbekwaam verteller, die uitstekend uit de voeten kan met zowel dialogen als actie.

Hoofdpersoon Baxter is een intrigerend personage. Haar aanzienlijke competentie wordt vaak verhuld door een dwars karakter en een ergerlijk gebrek aan empathie. Des te opmerkelijker is het dat de belangrijkste mannelijke personages een oogje toeknijpen voor haar hebbelijkheden. Haar vriend Thomas cijfert zich een godgans boek weg uit onbaatzuchtige liefde. Politieman Edmunds wordt getreiterd door zijn collega's van de afdeling Fraude, omdat hij zijn loyaliteit aan Baxter heeft laten prevaleren boven trouw aan zijn eigen afdeling. En CIA-man Rouche ontpopt zich als een modelcollega, die zelfs zijn leven waagt in een wanhoopspoging de megalomane moordenaar een halt toe te roepen.

En passant stelt de auteur de slaafse volgzaamheid van de mens en de behoefte aan een almachtige leider ter discussie. Marionet is een dijk van een pageturner.

Daniel Cole - Marionet. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 400 pag.


Deze recensie, met toestemming van de auteur overgenomen, is eerder verschenen in Het Parool.

Geen opmerkingen: