07 mei 2009

Dat wordt een 'cold case' (nieuws, 2009)

DOSSIER GESLOTEN

Al jaren ergeren misdaadauteurs zich groen en geel aan het feit dat het Fonds voor de Letteren wel de portemonnee trekt om literaire vakbroeders en -zusters te steunen, maar de thrillerschrijvers in de kou laat staan. Gesprekken van het bestuur van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM) hierover liepen steevast op niets uit.

Om alsnog de 'glazen muur' tussen Fonds en misdaadauteurs te verbrijzelen werd vorig jaar een oproep gedaan aan de spannendeboekenschrijvers om massaal een aanvraag voor financiële ondersteuning in te dienen bij het Fonds. Uit de behandeling van die aanvragen zou dan kunnen worden vastgesteld of het Fonds thrillerschrijvers bewust 'discrimineert'.

Die aansporing heeft tot niets geleid, blijkt uit een mededeling van GNM-voorzitter Willem Asman. ,,Op onze oproep ontvingen wij behalve spontane steunbetuigingen geen indicatie dat leden recent hebben aangevraagd of dat op afzienbare termijn van plan zijn.'' Volgens Asman bestaat er derhalve onder de thrillerauteurs geen behoefte om als collectief ten strijde te trekken tegen het Fonds. Het GNM is er niet in geslaagd 'de gevoelens van structurele achterstelling op enigerlei wijze feitelijk te onderbouwen', aldus Asman. ,,Het bestuur verklaart het dossier 'Fonds voor de Letteren' gesloten.''

In België worden misdaadauteurs door het Vlaams Fonds voor de Letteren overigens wel ondersteund.

2 opmerkingen:

Jurgen zei

Ik weet wel dat het boekDe Regels van Ep Meijer tot stand is gekomen met steun. Het ie een literaire thriller uitgegeven door Prometheus. Maar aangezien Ep Meijer geen lid is van het GNM klopt het wat Willem Asman zegt. Wil nog wel even wijzen dat sommige auteurs hebben aangegeven afgewezen te zijn...

Raar eigenlijk dat een Fonds voor de letteren, de populairste genre in Nederland (de cijfers zullen het 20 mei wel weer uitwijzen) geen subsidie krijgt.

Judith Visser zei

Had tegen beter weten in toch een aanvraag ingediend, maar gisteren kwam de brief: afgewezen. Voor de tweede keer al. Ik stop ermee, met dat hele fonds, je bent er dagen aan kwijt om het enorme pakket in orde te maken (want ze moeten heel erg veel van je ontvangen en nog in meervoud ook), wordt vervolgens een half jaar in spanning gelaten, en daarna wordt het doodleuk afgeketst (als je een thriller-auteur bent dan, want uit de brief maakte ik op dat het merendeel van de aanvragen - geen thrillers, vermoed ik - wel is goedgekeurd).