20 april 2009

Aan de bar (nieuws, 2009)

ONDERNEMINGSRAAD ONDER HOOGSPANNING

Een boek over een ondernemingsraad (or) van een gemeentelijke organisatie. Iets saaiers kan een mens toch niet bedenken. Dat dacht misdaadauteur Jac. Toes ook toen hij de opdracht kreeg hier een spannend verhaal over te schrijven.

Sinds hij zich in deze materie heeft verdiept, weet hij wel beter. ,,Machtsmisbruik, omkoping, manipulatie, het wegwerken van ambtenaren die tegenstand bieden, het is een zeer fascinerende wereld'', zegt Toes in De Gelderlander. ,,Zo'n ondernemingsraad kan met allerlei krachten en spelletjes te maken krijgen.''

De opdracht om iets met ondernemingsraden te doen was afkomstig van bureau Danthe. Dat biedt trainingen aan medezeggenschapsorganen en wilde zijn methode op een verrassende manier bij de klanten onder de aandacht brengen: als een spannend luisterboek. Het audioboek kreeg ook de titel 'De methode' mee.

Nu, een jaar later, heeft hij het hoorspel bewerkt als boek, wat hem meer mogelijkheden bood om wendingen in het plot te verwerken. Toes deed inspiratie op tijdens trainingssessies van het bureau Danthe. ,,Dan zit zo'n or een paar dagen bij elkaar in een resort op de Veluwe. Aan de bar hoor je dan ook de nodige verhalen hoe het er binnen gemeentes aan toe gaat.'' Ook voerde hij gesprekken met de vroegere or-voorzitter van Zeeland Seaports, de fusie tussen de havens van Vlissingen en Terneuzen.

Het leverde hem voldoende stof op voor 'Blind zicht', waarvan het eerste exemplaar zaterdag aan de Arnhemse burgemeester Pauline Krikke werd aangeboden. De thriller is alweer het elfde boek van Toes.

De auteur situeerde het verhaal in een fictieve Nederlandse kustgemeente, waar grootse plannen zijn voor de aanleg van een gigantische haven die ingrijpende gevolgen voor het stadje heeft. Rode draad in de thriller zijn een wethouder en bouwbedrijven die samenspannen voor hun havenproject. De leden van de or, die moeten beslissen over de daarmee gepaard gaande organisatieverandering, worden stuk voor stuk voor het karretje gespannen. Het gemanipuleer kost in elk geval de voorzitter van de or haar leven. Een ander or-lid, een oud-duiker bij een geheim marine-onderdeel, gaat op onderzoek uit en stuit op een geraffineerd net van chantage, beloning en vriendjespolitiek.

Het is geen geruststellend beeld dat de misdaadauteur schetst van de Nederlandse ambtenarij. Toes: ,,Kijk naar Limburg. Ik koester niet de illusie dat de corruptie in Nederland ten einde is.''

Jac. Toes - Blind zicht, uitgeverij De Geus, 184 pag.

(Bron: De Gelderlander)

Geen opmerkingen: