03 februari 2009

Buiten zijn boekje (nieuws, 2009)

AIVD HOUDT BIOGRAFIE OUD-RECHERCHEUR ONDER DE LOEP

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onderzoekt de inhoud van de onlangs gepubliceerde biografie van oud-rechercheur Dick Grijpink.

Grijpink, bekend geworden als de omstreden directeur van de Amsterdamse taxicentrale TCA, vertelt in het boek over zijn tijd als medewerker van de Politieke Inlichtingen Dienst (PID) in Amsterdam, een onderdeel van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (de voorloper van de AIVD). Hiermee schendt hij mogelijk de levenslange geheimhoudingsplicht die voor oud-medewerkers geldt.

In zijn boek noemt Grijpink de namen van enkele personen die volgens hem onderwerp waren van onderzoek door de PID. Deze informatie is mogelijk afkomstig uit vertrouwelijke dossiers van de veiligheidsdienst.

Bart Bakker, auteur van het boek 'De Afrekening', heeft laten weten dat hij onlangs door een AIVD-medewerker is verhoord over de inhoud van het boek. De AIVD ontkent dat een gesprek met Bakker heeft plaatsgevonden.

Update donderdag: De AIVD ziet geen aanleiding actie tegen Dick
Grijpink te ondernemen. Dat heeft een woordvoerster van de dienst gemeld. De dienst heeft gekeken of Grijpink in het boek de geheimhoudingsplicht die voor oud-medewerkers geldt, heeft geschonden. En dat is dus kennelijk niet gebeurd. De AIVD had auteur Bart Bakker om een exemplaar van het boek gevraagd. Die heeft de schrijver vervolgens verstrekt.

Geen opmerkingen: