28 augustus 2008

Wie volgt? (nieuws, 2008)

ROEL JANSSEN LEGT HAMER NEER

Roel Janssen stopt aan het eind van dit jaar met het voorzitterschap van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM). Janssen, redacteur van NRC Handelsblad en auteur van de in 2007 met de Gouden Strop bekroonde thriller 'De tiende vrouw' heeft vier jaar lang de voorzittershamer gehanteerd.

In een bericht aan de leden van het GNM laat hij weten de functie met veel plezier te hebben uitgeoefend. ,,Het was een prachtige periode, waarin er veel is gebeurd en het Nederlandstalige spannende boek zich gunstig heeft ontwikkeld. Na vier jaar is het ook mooi geweest en ik heb het bestuur deze zomer in kennis gesteld van mijn voornemen om met ingang van het nieuwe jaar het voorzitterschap over te dragen.''

Willem Asman, schrijver van 'De Cassandra Paradox' en 'Brittannica', heeft zich bereid verklaard om de functie te vervullen. Of Asman inderdaad ook voorzitter wordt, hangt af van benoeming door de ledenvergadering in november van dit jaar. GNM-leden kunnen tot drie weken voor de bijeenkomst zichzelf of een andere kandidaat voorstellen.

Geen opmerkingen: