10 april 2008

Wordt verwacht 51 (nieuws, 2008)

DE GEZICHTENMAKER

In de sector true-crime verschijnen de komende tijd enkele interessante boeken. Zo ligt vanaf juni 2008 het boek 'De forensisch beeldhouwer' (een uitgave van Forum) in de winkel. De Amerikaanse journalist Ted Botha vertelt daarin het levensverhaal van Frank Bender, die gezichten van doden reconstrueert.

Hoewel hij zich deze kunst zelf heeft toegeëigend, wordt Bender wereldwijd
beschouwd als de beste in zijn vakgebied. Het fenomeen gezichtsreconstructies is de laatste jaren ook in Nederland bekend geworden na de zaken die bekend stonden als 'het meisje van Nulde' en 'het Maasmeisje'. Op basis van de reconstructies werden in beide zaken de slachtoffers binnen enkele dagen geïdentificeerd.

Botha gaat in op de persoonlijke verhalen die door Benders reconstructies zijn opgelost. Wie waren deze mensen? Hoe lukte het Frank hun gezichtskenmerken te achterhalen? Wat is zijn techniek en hoe komt hij tot zijn oplossingen?

UIT DE WEG

De eerste jaren van het nieuwe millennium werd Amsterdam opgeschrikt door een aantal brute moorden in de onderwereld. De enorme media-aandacht die deze misdrijven genereren, doet vermoeden dat de hoofdstad te maken heeft gekregen met een plots opgekomen golf van ongekend bloedig geweld.

Niets is minder waar, althans, dat beweert journalist Eric Slot. In 'Met groot verlof. Liquidaties in crimineel Nederland' (een uitgave van Bert Bakker, verschijning in april 2008) wil hij laten zien dat wat nieuw lijkt niet nieuw is. Volgens Slot werd de kiem voor de Amsterdamse onderwereldoorlog feitelijk al in mei 1974 gelegd, toen in Nederland de eerste afrekening in het criminele milieu plaatsvond. Slachtoffer was David Vaz Dias, handlanger van Frits van de Wereld, de man die beschouwd kan worden als de mentor van de grootste capo die Nederland gekend heeft: Klaas Bruinsma.

Maar wat is in feite een liquidatie? Wanneer moet iemand uit de weg worden geruimd en wie bepaalt dat? Hoe gaan criminelen te werk? Waarom nemen ze het grote risico gepakt te worden? Op al deze vragen belooft Slot een antwoord te geven. Daarnaast is in dit boek een totaaloverzicht opgenomen van alle criminele moorden sinds 1974.

Eric Slot schreef eerder 'Wandelingen door moorddadig Amsterdam', 'De dood van een onderduiker' en 'De vergeten geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog'.

ALIAS

Wie Baantjer zegt, zegt De Cock. En wie verknocht is aan de avonturen van de Amsterdamse rechercheur heeft het dit jaar zwaar te verduren. In oktober verschijnt namelijk het zeventigste en allerlaatste deel in de serie politieromans, waarvan Baantjer er ruim zeven miljoen van verkocht. Appie Baantjer wordt namelijk op 16 september 85 jaar en vindt het dan wel welletjes geweest.

Op zijn verjaardag zal hij het eerste exemplaar van 'Baantjer alias De Cock' in ontvangst nemen, een biografie geschreven door journalist Geertje Bos. In deze uitgave van De Fontein (verschijning uiteraard in september 2008) schetst Bos een portret van de Amsterdamse diender die meer dan 35 jaar bij de gemeentepolitie werkzaam was en als geen ander de verknochtheid aan zijn stad heeft uitgedragen. Baantjer voelt zich ook sterk verbonden met Urk, zijn geboortedorp. Het boek gaat ook in op de moeilijke jeugdjaren op het binnenvaartschip van zin vader, over de problemen aan wal, het volkse leven in de Zeeheldenbuurt en over de oorlogsjaren die hij gedeeltelijk in Duitsland door bracht.

Geertje Bos schreef eerder 'Noem mij maar Swiebertje', het levensverhaal van acteur Joop Doderer. Voor wie niet kan wachten op Bos' biografie, is hier een groot interview te vinden met Baantjer, destijds afgenomen ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.

Geen opmerkingen: