25 maart 2021

 Moorden en mindfulness  Er bestaat een briljante mix van mindfulness, maffia, meditatie en moord en die is te vinden in het thrillerdebuut van Karsten Dusse. Dat schrijft althans de Duitse pers over Mindful moorden, het boek van de advocaat dat in mei bij uitgeverij A.W. Bruna verschijnt. 'Voor fans van Killing Eve, Dexter of Tarantino', meldt de uitgever erbij. 


‘Ik wil graag iets vooropstellen. Ik ben geen gewelddadig persoon. Integendeel. Ik heb nog nooit in mijn leven gevochten. En ik heb nooit iemand vermoord. Tenminste, tot mijn achtenveertigste. In mijn huidige werkomgeving is dat dus behoorlijk laat. Oké, een week erna had ik misschien een half dozijn moorden op mijn geweten. Ik snap dat dat niet erg vredelievend overkomt. Maar: alles wat ik deed, deed ik met de beste bedoelingen. Het was het logische gevolg van mijn keuze voor een meer mindful leven, zoekend naar een betere balans tussen mijn werk en gezin.’


Aldus een paragraaf uit Mindful moorden, waarin het huwelijk van strafrechtadvocaat Björn Diemel op instorten staat. Zijn vrouw staat erop dat hij een mindfulness-seminar volgt om zijn leven beter in balans te krijgen en zo hopelijk een betere vader en echtgenoot te worden.

Voor wie onbekend is met het begrip mindfulness, dit is wat Wikipedia ons erover leert: 'Mindfulness is een aandachtstraining, waarmee een houding van alertheid getraind wordt. Beoefenaars leren om de aandacht te vestigen op het moment, aan alles wat zich aan hen voordoet. Dit kan van het lichaam, emoties of gedachten zijn, maar ook zintuigelijke ervaringen door de omgeving. Hiermee leert men om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten, zodat zij hier gemakkelijker afstand van kunnen nemen.'

Björn volgt het mindfulness-seminar. Hij had alleen niet kunnen vermoeden dat hij al snel op een heel andere manier gebruik zou maken van wat hij er leert. Wanneer een van zijn cliënten, een zware en overduidelijk schuldige crimineel, voor problemen begint te zorgen besluit Björn heel kalm om hem uit de weg te ruimen, precies volgens de mindfulnessprincipes zoals hij die inmiddels kent…

Karsten Dusse is een advocaat die sinds een aantal jaar ook voor tv schrijft. Hij won de Duitse Televisie Award, de Duitse Comedy Award en werd genomineerd voor de prestigieuze Grimme Award. Hij heeft drie non-fictietitels op zijn naam staan en Mindful moorden is zijn thrillerdebuut. Het werd direct een bestseller in Duitsland.

Geen opmerkingen: