11 juni 2019

Triviale lectuur (nieuws, 2019)


Koninklijke Bibliotheek krijgt duizenden misdaadromans
Boekencollectioneur en kenner van het thrillergenre Wim van Eyle heeft zijn grote collectie Nederlandse misdaadromans uit de twintigste eeuw geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek (KB).


Het gaat om circa 3.500 Nederlandse uitgaven, waaronder een exemplaar van De leproos van Molokaï, een van de vier titels in de thrillerserie die W.F. Hermans vlak na de oorlog publiceerde onder het pseudoniem Fjodor Klondyke. De schenking is een belangrijke toevoeging aan de collectie triviale lectuur van de KB.

Wim van Eyle (1936) heeft decennialang Nederlandstalige misdaadromans verzameld en onderzocht. Hij stelde zelf in 2008 een lexicon van Nederlandstalige misdaadauteurs op, waarin hij alle moderne Nederlandstalige ‘spannende’ boeken nauwgezet in kaart bracht. Onder het label Plaat van de Maand belichtte hij op De Spanningsblog tussen mei 2010 en augustus 2014 tientallen schrijvers van de vroege misdaadroman.

Tegenwoordig grossieren vrijwel elke boekhandel en bibliotheek in ruime collecties met moord en doodslag, maar vroeger werd nog sterker dan nu op dit genre neergekeken. Veel uitgaven zijn daarom niet goed bewaard. Daarmee was een belangrijke bron van kennis over de populaire Nederlandse cultuur in de (vooral vroege) twintigste eeuw maar beperkt toegankelijk.

De schenking van Van Eyle is een belangrijke toevoeging aan de collectie ‘pulp’ en aanverwante lectuur van de KB, genres die vroeger niet zo goed bewaard werden. Arno Kuipers, collectiespecialist bij de KB, verklaart op informatieprofessional.nl: 'Als nationale bibliotheek dient de KB alle Nederlandse publicaties te bewaren, óók als dat publicaties zijn op het terrein van triviale lectuur of ‘pulp’. Met terugwerkende kracht vullen we de collecties aan van dit soort genres, die in het verleden verwaarloosd zijn.'

De schenking bevat veel eerste drukken van vroege Nederlandse misdaadauteurs, zoals Ivans (pseudoniem van Jacob van Schevichaven), G.H. Priem, Herman Middendorp, Jules van Dam en Willy Corsari. Ook de tientallen romans van de veelschrijvers Edward Multon (Herman N. van der Voort) en Francis Hobart (Cor Docter) zijn nu zeer ruim voorhanden in de KB.

Naast Nederlandse misdaadromans had Van Eyle ook een omvangrijke collectie Vlaamse misdaadromans. Deze Vlaamse uitgaven gaan op verzoek van Van Eyle naar Vlaanderen, waar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen ze onder haar hoede zal nemen.

Bron: Informatieprofessional.nl

Geen opmerkingen: