01 september 2008

True crime (nieuws, 2008)

CSI OP HET PRINSENHOF

De dader ligt natuurlijk al eeuwenlang - gevierendeeld - op het kerkhof. Toch werd er vandaag nog door rechercheurs van de politie Midden- en West-Brabant in Delft onderzoek gedaan naar de moord op Willem van Oranje. Ze helpen daarmee het Delftse kennisbedrijf DelfTech, dat een technische reconstructie uitvoert van de moord in Het Prinsenhof waar nog steeds de beroemde kogelgaten in de muur zitten.

Willem van Oranje werd op 10 juli 1584 doodgeschoten door Balthasar Gerards in opdracht van de Spaanse koning Filips II. De Brabantse politie probeert met een zogeheten luminolonderzoek bloedresten van de prins te vinden. De chemische stof luminol licht op bij contact met bloed.

De bloedsporen kunnen meer vertellen over de positie van het slachtoffer. Ook kan DNA-materiaal worden veiliggesteld. Deze techniek moet samen met een aantal andere onderzoeken en historische bronnen uitwijzen hoe de Prins van Oranje om het leven kwam.

Na de onderzoeken in het Prinsenhof staat nog een ballistisch onderzoek op de rol, waarbij het moordwapen wordt nagebouwd. Schietproeven daarmee moeten uitwijzen of het gebruikte pistool krachtig genoeg is geweest voor de verwonding van de prins én de inslag in de muur. Naar verwachting is het onderzoek eind november afgerond.

De reconstructie van de moord op Willem de Zwijger gaat zeker een ton kosten. Willem van Spanje (what's in a name?), die het onderzoek leidt, liet weten dat hij de kosten voor eigen rekening neemt. Voor de directeur van Delft Forensics, een onderdeel van DelftTech bv, is het financiële plaatje wel belangrijk, maar het onderzoek is belangrijker. ,,Ik vind het gewoon leuk om te doen.''

Volgens Van Spanje is er geen sprake van een externe financier. ,,We proberen wel met een soort sponsoring de kosten te dekken, maar dat staat nog in de kinderschoenen'', aldus de directeur. Van Spanje denkt dat de kosten zelfs nog oplopen, want het bedrijf heeft heel wat plannen met de uitkomsten van het onderzoek. Zo wordt de eindrapportage verwerkt in een 3D-reconstructie die het bedrijf in de vorm van een door de EO geproduceerde documentaire presenteert. Rond kerst verschijnt een boek over de moord en de uitkomsten van het onderzoek. ,,Daarin laten we ook zien wat we allemaal hebben gedaan om de moord te reconstrueren'', aldus de directeur. Daarnaast wil Van Spanje in het nieuwe jaar een computerspel over de politieke moord op de markt brengen. Hij hoopt daarvoor financiering los te krijgen.

Voor wie de geschiedenislessen te lang geleden zijn: Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem van Oranje, was streng katholiek opgevoed en moest niets hebben van het protestantisme. Balthasar begaf zich op dinsdag 10 juli 1584 rond het middaguur naar het Prinsenhof met de mededeling dat hij Willem wilde spreken. Willems vrouw Louise de Coligny schijnt nog bezorgd te hebben gevraagd wie dat ongure type wel niet was, maar werd gerustgesteld. Willem meldde Balthasar dat hij hem na het middageten te woord zou staan. Rond half twee verliet het gezelschap de eetzaal. Toen Willem van Oranje zijn voet op de eerste trede van de trap zette schoot Balthasar hem van dichtbij in de borst en de zij. De prins zakte in elkaar en sprak - volgens het officiële verslag - zijn beroemde laatste woorden: ,,Heere Godt weest mijn siele ghenadich, ick ben seer gequetst, Heere Godt weest mijn siele, ende dit arme volck ghenadich.''

Balthasar werd op 13 juli op een - ook voor zestiende-eeuwse begrippen - uiterst wrede manier berecht. Hij zou de volgende dag naar het schavot worden geleid. Daar werd zijn rechterhand waarmee hij 'het moorddadige feit' gepleegd heeft met een gloeiende tang afgeknepen. Daarna vierendeelde men hem levend waarna het hart uit zijn borstkas gesneden werd en hem in het gezicht geworpen. Tenslotte hakte men zijn hoofd af waarna zijn vier uiteengetrokken delen op de Haagse poort, Oosterpoort, Ketelpoort en de Waterslootsepoort tentoongesteld werden. Zijn hoofd werd op een staak gespietst en vervolgens bij het voormalige huis van de prins geplaatst.

De moordenaar had echter toch bewonderaars. In zijn geboorteplaats Vuillafans is nog altijd een straat naar hem genoemd.

(Bron: NOS, AD, Omroep Brabant, Wikipedia)

Geen opmerkingen: