23 september 2008

John Searles - Gestolen tijd (2008)

Verbluffende thriller van literair niveau
(Door Arno Ruitenbeek)

Philip Chases broer Ronnie is vijf jaar geleden bij een auto-ongeval om het leven gekomen. Dan meldt Ronnies vriendinnetje Melissa Moody zich bij Philip en zijn moeder. Melissa is negen maanden zwanger. De vader is volgens haar Ronnie. Een bijzonder gegeven, waar John Searles in Gestolen tijd wel raad mee weet.

Searles' verbluffende boek begint als een roman over de dramatische lotgevallen van leden uit twee Amerikaanse gezinnen. Enerzijds de Chases, waar moeder Charlene haar verdriet over het verlies van haar zoon en de ontrouw plus scheiding van chirurg Richard Chase verwerkt door zich klem te vreten.

Overgebleven zoon Philip is een latent homoseksuele eenling met dichteraspiraties die ernstig gewond raakt bij een onduidelijke val van de brandtrap bij zijn New Yorkse appartement en derhalve terugkeert naar de ouderlijke woning.

Anderzijds zijn daar de Moody's, met gortdroge dominee Joseph, serviele huismus Margaret en de tweeling Melissa en Stacy. De meiden zaten ook in de limousine, waarmee Ronnie verongelukte op het eindbal van de middelbare school. Stacy kwam er van af met een gebroken arm, haar zusje is echter voor het leven getekend. Littekens ontsieren haar gezicht, haar voortanden zijn weggeslagen en haar geest is getroebleerd. Melissa ontsnapte aan haar strenge en overbezorgde ouders door met geld van Richard Chase een huisje te huren van het echtpaar Erwin, voormalige politiemensen. Bij dit aparte stel en op die plek ligt de kiem van de thriller.

Searles bouwt steen voor steen aan een verhaal en aan karakters, die lange tijd in je hoofd blijven hangen. Compassie en afschuw, sympathie en antipathie, begrip en onbegrip vechten om voorrang.

John Searles - Gestolen tijd. Vertaling: Joost van der Meer en William Oostendorp. Uitgeverij Boekerij, 352 pag.

Geen opmerkingen: