23 februari 2019

630.000 boeken (nieuws, 2019)


GNM: 'Pers moet Nederlandse thriller meer promoten'
Recensenten van kranten en weekbladen hebben nauwelijks aandacht voor Nederlandse thrillerschrijvers. Die opstelling van de media moet veranderen. Dat stelt het Genootschap voor Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM).

Aanleiding voor deze stellingname is de uitkomst van een onderzoek, in opdracht van het GNM, naar de populariteit van de thriller van vaderlandse bodem. Uit die door KVB-SMB/GfK uitgevoerde studie blijkt dat de Nederlandse thrillerauteurs een marktaandeel van 20 procent hebben op de markt van spannende boeken (minus fantasy en true crime). Van elke vijf verkochte thrillers blijkt er dus één door een Nederlandse auteur te zijn geschreven.

Peter Römer, thrillerauteur en voorzitter van het GNM, zegt in een reactie: ‘De cijfers bewijzen dat de boekhandel, waar de tafel ‘spanning’ vooral bezet wordt door buitenlandse misdaadauteurs, best meer ruimte mag inruimen voor onze nationale auteurs. Datzelfde geldt voor de recensenten van kranten en weekbladen die nauwelijks aandacht besteden aan Nederlandse thrillerschrijvers.’

Nederland telt iets meer dan 160 serieuze en actieve thrillerauteurs. Het overgrote deel wordt uitgegeven door commerciële en literaire uitgevers. In 2018 verkochten de Nederlandse thrillerauteurs 630.000 papieren boeken en 120.000 e-boeken. Het marktaandeel van het papieren boek bedroeg 22%, het e-boek 15%. Deze cijfers waren tot nu toe onbekend, omdat het GfK het aantal verkochte thrillers bepaalt op basis van de diverse NUR-codes voor spanning, maar daarbij niet let op de herkomst van de schrijver.

Michael Berg, thrillerauteur en bestuurslid GNM, ondersteunt het betoog van Römer: ‘De cijfers bieden absoluut ruimte naar boven. Behalve een andere opstelling van boekhandel en pers verwachten we ook meer inspanning van de Nederlandse uitgevers. Er worden kapitalen uitgetrokken om buitenlandse bestsellerauteurs aan te trekken en vervolgens worden weer kapitalen in marketing gestoken. Meer geld om Nederlandse auteurs te promoten zal op termijn ook tot meer verkoop leiden.’

Het GNM wijst naar uitgevers en pers, maar mag volgens De Spanningsblog ook de hand in eigen boezem steken. Wat promotie van de Nederlandse thriller betreft moet het genootschap harder aan de kar trekken. De uitreiking van de Gouden Strop en de Schaduwprijs, die het GNM sinds een jaar of zeven door de CPNB laat uitvoeren, wordt niet genoeg gepromoot en krijgt derhalve onvoldoende aandacht in de pers. Of het bovendien verstandig is om de regel in te voeren dat een schrijver niet meer tegelijk de Strop én de Schaduwprijs kan winnen, valt te betwijfelen. Door deze bepaling wordt de debutantenprijs eigenlijk minder belangrijk: als een schrijver met zijn eerste thriller de Strop wint, moet de jury van de Schaduwprijs zich daarnaar schikken en een andere winnaar kiezen.

Het GNM maakt bovendien weinig gebruik van de promotionele mogelijkheden van de Meesterprijs. Appie Baantjer was in 2003 de eerste die deze oeuvreprijs won, tien jaar later werd de award aan Saskia Noort toegekend. In november 2018 was Tomas Ross de derde winnaar. Tijdens de uitreiking, die na de jaarvergadering van het GNM plaatsvond, was De Spanningsblog als enige mediavertegenwoordiger aanwezig. Michael Berg zegt in een reactie: 'Er is toen een persbericht uitgegaan. Dat alleen De Spanningsblog aan die uitnodiging gehoor heeft gegeven is kenmerkend voor de belangstelling van de pers voor het spannende boek. Daarom proberen we er iets aan te doen.'

Geen opmerkingen: