02 december 2013

Arbeidsethos (nieuws, 2013)

IAN RANKIN: 'PAS NA 14 JAAR VERDIENDE IK AAN MIJN BOEKEN'

Voor iedere aspirant-schrijver die denkt wel even te kunnen cashen met zijn of haar formidabele manuscript, heeft de Schotse bestsellerauteur Ian Rankin een ontnuchterende mededeling. Pas na veertien jaar begon hij eindelijk te verdienen aan het schrijven. In The Telegraph doet hij een boekje open over zijn financiële huishouden. 

Het duurde zeker twaalf jaar voordat geld een 'vrolijke factor' werd van zijn schrijversbestaan, aldus Ian Rankin (53), die wereldwijd twintig miljoen boeken heeft verkocht.. ,,Mijn eerste boek werd gepubliceerd in 1986. Daarvoor had ik het 'gigantische' voorschot gekregen van 200 Britse ponden. Ik was begin veertig toen ik mijn eerste miljoen had verdiend.''

Rankin spreekt tegen dat de lijst waarop rijke auteurs staan en die hem schat op een vermogen van 25 miljoen pond het bij het rechte eind heeft. ,,Ik betwijfel zelfs of ik de helft van dat bedrag haal.''

Het gezin waarin hij opgroeide had een grote invloed op zijn denken over werk en het omgaan met geld. ,,Ik kom uit een arbeidersgezin en daar werd me ingeprent voorzichtig te zijn met geld. Mijn arbeidsethos is enorm ontwikkeld, maar tegelijkertijd ben ik zo lui als wat. Het probleem met het beroep schrijver is dat je elke bezigheid wel kunt scharen onder de noemer research. Cafébezoek is research. Het lezen van de krant ook.''
Begin jaren negentig was het financieel gezien nog steeds geen rozengeur en maneschijn in huize-Rankin. ,,Ik wist dat wat ik verdiende niet genoeg was om mijn gezin te onderhouden. Ik begin paniekaanvallen te krijgen en werd enorm rusteloos. We konden maar ternauwernood de eindjes aan elkaar knopen.''

Rankin begint nooit aan een boek met in het achterhoofd de gedachte wat hij er mee zou kunnen verdienen. ,,De meeste schrijvers die ik ken hadden in het begin van hun carrière een andere baan. Het was leuk toen bleek dat ik er iets aan overhield. En het is fantastisch dat ik van het schrijven een fulltime bezigheid heb kunnen maken. Het geld is een bonus, zo zie ik het.''

Zijn beste aankoop is de Sony Vaio laptop, stelt Rankin. Hij kocht de computer in 1997 voor zo'n 300 pond en heeft er zestien romans mee geschreven.

Hij gaat nu meer relaxed met geld om, vindt hij. ,,Mijn vrouw en ik hebben onlangs een first class-vlucht geboekt naar Zuid-Afrika en dat beschouwden we als een fijne luxe.'' Maar rijkdom is niet de oplossing voor alle problemen, weet hij. ,,Ik zou al mijn geld inruilen voor de handicap die mijn zoon Kit heeft.'' Kit heeft het Angelman-syndroom en is ernstig gehandicapt.

(Bron: The Telegraph)

Geen opmerkingen: