04 april 2020

Qua quarantaine 4 (nieuws, 2020)


Gerard Nanne: 'Bij hoge uitzondering ben ik een brave burger' 


Thuisisolatie, ‘social distance’. Schrijvers zijn wel gewend om in afzondering creatief te zijn. Maar we maken nu wel erg bizarre tijden mee. Life during wartime. Hoe is het om als auteur te werken in tijden van corona, te pennen tijdens een pandemie?  De Spanningsblog vroeg een aantal thrillerschrijvers naar hun ervaringen. Gerard Nanne: 'Ik beschikte even niet over de voorspellende gave die soms nodig blijkt.'


Hoe sla je je door deze coronacrisis heen? Volg je trouw de richtlijnen van het RIVM?
'Ja, bij hoge uitzondering gedraag ik me als een brave burger, die zich in alles houdt aan de richtlijnen die Den Haag op advies van het RIVM heeft opgesteld.'

Valt het thuiswerken je zwaar?
'Op geen enkele manier. Thuiswerken zie ik nu als een legitieme reden om achter de laptop te kruipen in plaats van er op uit te trekken. Dat is dan weer het voordeel van ons ambacht.'

Maakt deze tijd je angstig of geeft het je extra zorgen? Wat doet het persoonlijk met je?
'Het is meer het leed dat ik om me heen zie gebeuren, dan dat ik me er persoonlijk zorgen om maak. Misschien een beetje naïef, maar dat is zoals ik er nu in sta.'

Heeft deze crisis effect op jouw werkzaamheden als schrijver? Worden er bijvoorbeeld projecten uitgesteld, vervallen er wellicht boekpresentaties? Hoe zit het met het doen van research? 
'Ik had nog geen boekpresentatie gepland, maar voor degene die dat wel hebben gedaan is het natuurlijk een forse tegenvaller. Wat research betreft hebben we gelukkig het internet, waar we voorlopig mee uit de voeten kunnen.'

De Auteursbond vindt dat de overheid zelfstandige schrijvers die door deze crisis financieel worden geraakt, zou moeten steunen. Wat vind jij hiervan?
'Als schrijven je broodwinning is, lijkt me dat niet meer dan logisch. Voor mij persoonlijk geldt dat niet. Gelukkig maar, want anders zouden de ratten inmiddels dood voor m’n huis hebben gelegen.'


Slaat deze crisis je lam of maakt het je juist creatiever?
'Geen van beiden.'

Zou de coronacrisis een onderwerp/thema kunnen zijn dat je verwerkt in een volgend boek? Zo ja, zou je daarover iets met de lezer willen delen?'Zover ben ik nog niet. Zou ook voorbarig zijn. Eerst maar eens kijken waar dit allemaal eindigt.'

Hoe staat het trouwens met een volgend boek? Kun je hierover een update geven?'Dat boek is onlangs verschenen: Getiteld: Een andere waarheid. Vervelende bijkomstigheid is alleen dat het verhaal eindigt in het voorjaar van 2020, waarin met geen woord over het coronavirus wordt gerept. Ik beschikte dus even niet over de voorspellende gave die soms nodig blijkt.'Lees ook het interview met Simon de Waal
Lees ook het interview met René Appel
Lees ook het interview met Michael Berg 

Geen opmerkingen: