04 december 2018

Het rode potlood (nieuws, 2018)


Genootschap misdaadauteurs stemt over opheffingDe leden van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM) stemmen deze maand over aansluiting bij de Auteursbond. Geven de leden daartoe het groene licht, dan houdt het GNM in deze vorm op te bestaan.

Volgens het GNM-bestuur is deze stap in de hevig in beweging zijnde wereld van het boek noodzakelijk om de belangen van de thrillerschrijvers te kunnen blijven behartigen. Tijdens de ledenvergadering in 2017 hebben de GNM-leden het bestuur toestemming gegeven om te onderzoeken of het mogelijk dan wel wijs is om aansluiting te zoeken bij de Auteursbond. Een dergelijke stap is inderdaad raadzaam, blijkt uit onderzoek van het bestuur.

Op de jaarvergadering van het genootschap dat 24 november werd gehouden, kwamen maar zo'n dertig van de officieel 137 leden opdraven. Hoewel de meeste aanwezigen de overstap naar de Auteursbond wel een goed idee vonden, waren er te weinig om dit voorstel meteen in een besluit om te zetten. Volgens de statuten moet het GNM-bestuur binnen zes weken opnieuw een vergadering beleggen. De beslissing om al dan niet toe te treden tot de Auteursbond wordt dan genomen door de aanwezige leden, ongeacht hun aantal. De nieuwe vergadering valt midden in de drukke feestmaand, op woensdag 12 december op een locatie in Amsterdam.


De Auteursbond is een beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers. De bond vertegenwoordigt ruim 1.500 auteurs: prozaschrijvers, dichters, jeugd­boeken­schrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, literair vertalers, boekvertalers, educatieve auteurs, freelance journalisten en onder­titelaars. Naast de collectieve belangenbehartiging doet de bond ook aan individuele dienst­verlening. Zo staat de bond schrijvers juridisch bij in conflictsituaties met hun uitgever.

Het GNM werd in 1986 opgericht door onder anderen Tomas Ross. De thrillerschrijver die op de laatste jaarvergadering de Meesterprijs kreeg overhandigd, zou het niet erg vinden als het genootschap wordt opgeheven. Het is in zijn ogen een te klein clubje, dat bovendien een aantal jaren geleden het kroonjuweel, de Gouden Strop, heeft verkwanseld aan de stichting CPNB.

Willem Asman daarentegen ziet de opheffing van het genootschap niet zitten, zo meldde hij tijdens de jaarvergadering. De schrijver, dit jaar winnaar van de Strop, vreest dat het dan gedaan is met de bijeenkomsten waarin schrijvers, uitgevers en journalisten/recensenten onder meer oud zeer wegdrinken en elkaar joviaal op de schouders slaan. Maar volgens GNM-voorzitter Peter Römer is Asmans angst onterecht. Er komt dan juist meer ruimte vrij voor het organiseren van symposia, discussiebijeenkomsten en de broodnodige bijpraatborrel.

Römer benadrukte eerder in een nieuwsbrief aan de leden dat het GNM zijn zelfstandigheid behoudt. De thrillerschrijversclub komt, met negen andere secties (waaronder literair, toneel, poëzie, scenario), onder de paraplu van de Auteursbond, waarvan het lidmaatschap overigens wel fors duurder is dan dat van het GNM alleen. 'Maar wij blijven het GNM, met een eigen bestuur en een eigen programma en een eigen begroting. Het Mysterydinner blijft en ook de Meesterprijs zal met enige regelmaat worden uitgereikt.'

Over de feestelijkheden rondom de uitreiking van de Gouden Strop en de Schaduwprijs wordt volgens de voorzitter hard nagedacht. 'Die blijven gewoon onze prijzen.'

Geen opmerkingen: