16 november 2016

Bomexplosie (nieuws, 2016)

AANSLAG OP AMSTERDAM CS IN DEBUUTROMAN HENRI LAMBERT

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid acht de kans op een aanslag groter als IS-strijders terugkeren naar Nederland. In de roman De verstekeling wordt dit scenario werkelijkheid. Het boek, het romandebuut van Henri Lambert, verschijnt 6 december bij uitgeverij De Arbeiderspers.

Amsterdam, Centraal Station, de metro. Er vindt een bomexplosie plaats. Eerder die middag heeft Karim Hamid, een Nederlandse rechtenstudent, er op een jihadist gewacht. In het licht van de aanslag besluit hij de gebeurtenissen van het voorgaande jaar eens op een rijtje te zetten. Er was het stormachtige vertrek van Dascha, het vriendinnetje met wie hij samenwoonde, en de plotselinge verdwijning van zijn jeugdvriend Amir, die misschien naar Syrië is vertrokken. Kan hij nog volhouden dat hij dezelfde is?

De verstekeling is volgens de uitgever een verhaal over adolescentie, eenzaamheid, en vriendschap, maar ook over jihadisme en aanslagen, 'dat zich versnelt in de richting van een explosief einde'. Volgens De Arbeiderspers stonden de uitgevers in de rij voor De verstekeling.

Henri Lambert (1988) is opgegroeid in Haarlem. Hij studeerde filosofie in Utrecht en Amsterdam en volgt nu een internationale master in de continentale filosofie; daarvoor woont hij momenteel in Toulouse. De verstekeling is zijn literaire debuut.

Geen opmerkingen: