16 oktober 2008

True crime (nieuws, 2008)

MISDAADAUTEUR EN GHOSTWRITER VOOR DE RECHTER

Tuula Sariola
De Finse schrijfster Tuula Sariola bekende twee jaar geleden dat ruim een dozijn thrillers die onder haar naam waren verschenen, in feite waren geschreven door een - toen - bevriende ghostwriter. Tuula Sariola, weduwe van de misdaadauteur Mauri Sariola, en haar 'partner in crime' Ritva Sarkola verschenen deze week voor de rechtbank in Helsinki op verdenking van fraude.

Voor de rechter verschilden de twee van mening over de creatieve inzet van beiden bij de totstandkoming van de thrillers, die door uitgeverij Gummerus op de markt werden gebracht. Schrijfster Sariola, wier naam op de covers stond, beweerde dat de twee gezamenlijk aan de boeken hadden gewerkt. Maar ghostwriter Sarkola hield bij hoog en bij laag vol dat zíj de boeken had geschreven. Daarbij was geen noemenswaardige input van de kant van Sariola geweest.

Ritva Sarkola
De officier van justitie verdenkt de twee ervan tussen 1994 en 2006 instanties te hebben opgelicht door bibliotheekgelden te hebben aangevraagd, zonder aan te geven dat de thrillers waren geschreven door Sarkola. Er werd voor 65.000 euro aan subsidie aangevraagd, waarna 46.000 euro was toegekend. Andere subsidie-aanvragen voor in totaal 170.000 euro werden niet gehonoreerd.

Schrijfster Sariola ontkende alle beschuldigingen. Ze zei dat Sarkola het eigenlijke schrijfwerk deed maar dat de verhalen gezamenlijk waren verzonnen. Sariola maakte uiteindelijk het manuscript klaar voor publicatie in samenwerking met een redacteur van een uitgever.

Ghostwriter Sarkola verklaarde dat zij 'uit stommiteit' Sariola's boeken was gaan schrijven. Er lagen geen andere motieven aan ten grondslag. Sarkola zei dat Sariola in een tijdschrift had beweerd dat ze aan een boek bezig was, waarna de ghostwriter aan de slag ging. Ze voegde eraan toe dat ze jaarlijks zo'n drieduizend euro van Sariola kreeg voor haar activiteiten.

(Bron: Helsingin Sanomat)

Geen opmerkingen: