20 november 2018

Middel en kwaal (nieuws, 2018)

Gezinsvoogd schrijft thriller over ervaring met misbruik'De ultieme wraak voor seksueel misbruik.' Zo moet, vindt uitgeverij Palmslag, de lezer het boek Ontferm u over ons van Aad Goedhart bekijken. Het is een thriller waarbij fictie en feiten zich afwisselen. 'Silence of the Lambs in de polder!', roeptoetert de uitgever.


Schrijver Aad Goedhart (1957) woont in Rotterdam. Tot vijf jaar geleden heeft hij meer dan dertig jaar als jeugdhulpverlener dan wel gezinsvoogd bij verschillende instanties gewerkt, waaronder de William Schrikker Stichting. Aan het eind van zijn carrière besloot hij zijn twijfels over het gebruik van (vervangend) gezag binnen de justitiële jeugdhulpverlening te gebruiken voor een boek. Al schrijvende evolueerde het boek tot een thriller, zijn debuut.

Op een dag wordt de ervaren jeugdhulpverlener Frank Maes met de woede geconfronteerd van een voormalig cliënt. Op dat moment worden de schuldgevoelens van Frank weer opgerakeld: is binnen de kinderbescherming het middel uithuisplaatsing niet erger dan de kwaal? En zo ja, hoeveel kinderen heeft hij dan gedurende zijn carrière in het ongeluk gestort?

Als er slachtoffers vallen en Franks dochtertje verdwijnt, maakt de gefrustreerde politie-inspecteur Simoskie zijn opwachting en komt het leven van Frank onder hoge druk te staan.

Hij moet alle zeilen bijzetten om zijn dochtertje te redden uit handen van een nietsontziende psychopaat, en het ergste is dat de hulp van inspecteur Simoskie anders uitpakt dan gedacht...

Geen opmerkingen: