10 februari 2021

Betere zichtbaarheid (nieuws, 2021)


Peter Römer legt voorzittershamer neer 
 Het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs bestaat niet meer. De club is - zoals de in het vaderlandse thrillergenre geïnteresseerde lezer weet - opgegaan in de Auteursbond als Sectie Misdaadauteurs. Voorzitter Peter Römer, succesvol met de Baantjer-reeks, heeft besloten na ruim vier jaar het stokje over te dragen. Thrillerauteur Michael Berg gaat, als de leden dat goed vinden, de sectie leiden.

Een en ander blijkt uit de brief die Peter Römer aan de leden heeft gestuurd. De leden moeten met het beoogde voorzitterschap van Michael Berg nog instemmen, maar omdat het coronavirus ook de vaderlandse misdaadschrijvers niet onberoerd laat, is de hiervoor vereiste jaarvergadering verschoven naar later dit jaar. Vooralsnog gaat Michel van Bergen Henegouwen, zoals deze Gouden Strop-winnaar  officieel heet, als interim-voorzitter aan de slag. 

Er treden naast Berg drie nieuwe bestuursleden aan: Ingrid Oonincx, Daan Fousert en Joyce Spijker. Linda Jansma treedt af als bestuurslid. 

De 64-jarige Michael Berg, wiens tiende thriller dit jaar verschijnt, wil zich als voorzitter hard maken voor meer bekendheid van en waardering voor de Nederlandse thriller en de belangen van de aangesloten misdaadauteurs binnen de Auteursbond optimaal vertegenwoordigen. Ingrid Oonincx, auteur van zes thrillers, wil bij het 'GNM' graag meedenken over creatieve manieren om een groter publiek te bereiken voor 'onze' spannende boeken. 'Daarnaast wil ik mijn best doen voor een betere zichtbaarheid van de Nederlandstalige thriller in de media, onder andere door het opbouwen van relaties met de pers en samenwerking te zoeken met bladen, websites en/of programma’s.'

Ondernemer Daan Fousert is in 2009 begonnen met schrijven van psychologische thrillers. 'Mijn bijdrage aan het bestuur van misdaadauteurs kan liggen op het gebied van de zakelijkheid. Bovendien wil ik een bijdrage leveren aan de wijze waarop, met name onbekende, auteurs, hun weg vinden in het schrijverslandschap.'  Thrillerauteur Joyce Spijker (36) zegt 'entertainment met urgentie' te maken: spannende verhalen van nu die gaan over thema's die ons raken. Zij wil graag vanuit haar expertise als 'content specialist' online haar bijdrage leveren aan het genootschap door het vergroten 'van engagement, draagvlak en bereik van acties rondom onze spannende boeken'.

Geen opmerkingen: