22 augustus 2007

Edgar Allan Poe (nieuws, 2007)

'POE TOASTER' KOMT UIT DE KAST

Het mysterie dat de gemoederen van sommigen al jaren bezighoudt, is opgelost. Naar het schijnt. Elk jaar legde een geheel in het zwart geklede geheimzinnige figuur - met breedgerande hoed en sjaal - drie rozen en een fles cognac op het graf van schrijver Edgar Allan Poe (1809-1849)in het Amerikaanse Baltimore. Dat gebeurde altijd in de nacht van 19 januari, de geboortedag van Poe. De 92-jarige Sam Porpora, een voormalig advertentiemanager, is nu naar voren getreden met het verhaal dat hij op deze manier de schrijver, die om zijn mysterieuze verhalen 'de uitvinder van de detective' wordt genoemd, wilde eren.

Of Porpora de grote schrijver werkelijk aan de vergetelheid heeft ontrukt, wordt in kringen van kenners ernstig betwijfeld. Het verhaal van de mysterieuze grafbezoeker is wel de hele wereld rondgegaan. Hoogstwaarschijnlijk heeft Porpora's actie de begraafplaats waar Poe ligt, bij de Westminster Presbyterian Church, voor verder verval behoed.

Jeff Jerome, conservator van het Poe-huis en Poe-museum in Baltimore is overdonderd door de 'onthulling'. Jerome had graag gewild dat Porpora, sinds de jaren zestig historicus van de Westminster Presbyterian Church, het mysterie in stand had gehouden.

Ten tijde van Porpora's aanstelling had de kerk nog maar zestig leden, en was het kerkhof een hangplek voor zuipschuiten geworden. Er waren geld en publiciteit nodig om de boel op te knappen en die wist Porpora met zijn jaarlijkse stunt bijeen te krijgen. Hij zou later beweren dat er al sinds de honderdste geboortedag van Poe in 1949 ieder jaar drie rozen - één voor Poe, één voor zijn vrouw en één voor zijn schoonmoeder - en de cognac waar Poe van zou hebben gehouden, op het graf waren opgedoken.

De zwartgeklede man kreeg de bijnaam 'Poe Toaster' en zijn verschijning werd ieder jaar door nieuwsgierigen gadegeslagen, onder aanvoering van Jeff Jerome. Die laat zich niet ontmoedigen door het verklappen van het geheim. ,,Op 19 januari volgend jaar ben ik er weer bij'', aldus Jerome. ,,Net zoals ik er altijd ben. Of de Toaster komt opdagen of niet. Of anderen zich bij me voegen of niet. Ik ga ervan uit dat de uitspraken van Porpora helemaal niets aan de traditie zullen veranderen.''

Geen opmerkingen: